Dit willen we bereiken

Ingrid Bekker

Als organisatie nemen we een duidelijke en onderscheidende positie in. Dat kan alleen door vanuit onze kernwaarden te handelen, consequent en geloofwaardig. Om ons doel te bereiken hebben we strategische thema's.

Wat we willen bereiken

Betere buurten
Door inspirerende oplossingen in woon- en leefomgevingen te realiseren, maken we een verschil. Met als voorwaarde dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt.

Elke buurt een thuis
Wonen Limburg maakt werk van beter leven in Limburg. Buurt voor buurt en met elkaar. Onze expertise is het ontwikkelen van stimulerende woon- en leefoplossingen, waarin we daadkracht tonen en onze partners uitdagen.

Jouw thuis
Wonen Limburg is een thuis voor huurders. Met elkaar werken we aan manieren om goed, betaalbaar en veilig te wonen. Door als huurder initiatief te tonen, kunnen wij met betere oplossingen komen die passen bij de situatie. In elke fase van het leven.

Onze strategische thema's

Om ons doel te bereiken formuleerden we 5 duidelijke thema's. Met onze maatschappelijke rol in het achterhoofd scherpen we onze onderliggende doelstellingen constant aan.

Van buiten naar binnen
We gaan de verbinding aan met onze huurders en belanghebbenden. Aan de hand hiervan bepalen we onze maatschappelijke opgave. Daarbij streven we naar een maximale maatschappelijke prestatie.
Vastgoed als middel
Onze vastgoedportefeuille laten we optimaal aansluiten op de wensen en behoeften uit de samenleving. Met dit vastgoed genereren we financiële middelen, die we vervolgens weer inzetten ten behoeve van onze maatschappelijke opgave.
Zakelijk en professioneel
Om onze ambities na te streven, moeten we als organisatie sterk zijn. We besteden veel aandacht aan de competenties van onze medewerkers. Daarnaast zorgen we ervoor dat we een financieel gezonde organisatie blijven.
De samenleving beter
In ons werkgebied willen we ons richten op leefbare wijken en dorpen. Daarbij zoeken we actief de samenwerking op, bijvoorbeeld op het gebied van Wonen-Zorg-Welzijn, Wonen-Leren-Werken en duurzaamheid.
De klant tevreden
Dicht bij onze huurders staan, dat is belangrijk. Door te weten wat de wensen en behoeftes van onze huurders zijn, kunnen we gerichte service bieden en adviseren in aanvullende producten en diensten. We bieden onze huurders keuzevrijheid en houden de woonlasten acceptabel.

Wat hebben we over 4 jaar bereikt?

In onze Strategische Koers 2017 - 2021 'Welkom Thuis' leest u welke activiteiten we per strategisch thema uitvoeren. Deze ambities maken we graag waar. Als externe ontwikkelingen een nog sterkere stempel op ons beleid gaan drukken dan nu voorzien, dan zullen we daar waar noodzakelijk onze voornemens moeten bijstellen.

In ons Merkboekje 'Ons thuis' leest u meer over wie wij zijn en hoe wij werken.

Uitgelicht

Zoeken