Het draait om mensen, niet om huizen

Ingrid Bekker

"Onze huizen zijn belangrijk, maar uiteindelijk zijn we er voor de mensen die in die huizen wonen."

Wonen Limburg-bestuurder Ger Peeters

In onze woningen komen wonen en zorg steeds meer samen. Wonen Limburg is natuurlijk geen zorgverlener, maar we kunnen toch veel voor mensen met een zorgvraag doen. Zorgen voor een goed toegankelijke woning. En op zoek gaan naar zorgpartners in de regio. Zodat onze huurders zo lang mogelijk van hun eigen thuis kunnen genieten.

Door wettelijke veranderingen in de zorg moeten ouderen met een hulpvraag steeds langer thuis blijven wonen. Daarover hoort u vast veel in de media. Dat is maar 1 kant van het verhaal: steeds meer mensen worden namelijk steeds ouder. En zij willen ook graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Ook als ze op den duur zorg nodig hebben.

Maar nu komt het vreemde: de overheid wil eigenlijk dat wij als corporatie ons juist minder met deze groep ouderen bemoeien. Dat staat in de nieuwe wetgeving die minister Blok op dit moment voorbereidt. Die zegt: 'corporaties hebben zich te veel bemoeid met allerlei randzaken, tijd dat ze zich weer gaan richten op hun kerntaak: stenen stapelen.'

Het is goed dat er kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de corporaties. Maar laten we de sociale kant van ons werk niet vergeten. Onze huizen zijn belangrijk, maar uiteindelijk zijn we er voor de mensen die in die huizen wonen. Vindt u dat ook? Kijk dan op www.sociaalblijveninvesteren.nl en onderteken de petitie.

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg

23 december 2014

Uitgelicht

Zoeken