Bewonersbudget: voor uw goede ideeën

Ingrid Bekker

Voor hulp bij een kleinschalig leefbaarheidsproject in de eigen buurt konden bewoners altijd al bij ons aankloppen. We hebben extra budget vrijgemaakt om ook grotere, langlopende projecten te kunnen ondersteunen. We willen ook graag dat bewoners zelf het initiatief nemen om voor de lange termijn in de buurt te investeren. Daarvoor zijn nu de bewonersbudgetten.

Wonen Limburg ondersteunt bewonersinitiatieven

Bijvoorbeeld een buurtrestaurant

ls voorbeeld nemen we een braakliggend stuk grond in een buurt dat Wonen Limburg in bezit heeft. Bewoners willen graag een buurtrestaurant beginnen en dat stuk grond gebruiken om daarvoor hun eigen groenten te verbouwen. Dit is nu precies iets dat we willen ondersteunen met de bewonersbudgetten. Het is een project dat lang loopt, effect heeft op buurt- of wijkniveau en waarvoor bewoners zelf de handen uit de mouwen steken. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken: bewoners die zelf een zorgcoöperatie starten of een ruilwinkel.

Buurten worden beter

De bewonersbudgetten dragen bij aan de leefbaarheid van de Limburgse buurten. Maar we willen er nog meer mee bereiken. We proberen bewoners te stimuleren om iets dat ze goed kunnen en leuk vinden, in te zetten voor de buurt. Dankzij de bewonersbudgetten kunnen mensen een project opzetten dat ze zelf bedacht hebben en waar ze dus ook echt enthousiast van worden. Zo bereiken we ook bewoners die, om wat voor reden dan ook, niet zo vaak actief zijn voor de buurt.

We denken graag mee

Of een project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning, bepalen we niet alleen. We laten elk initiatief door een adviesgroep beoordelen waarin ook bewoners vertegenwoordigd zijn. Gaan bewoners eenmaal aan de slag met hun project, dan staan ze er natuurlijk niet alleen voor. Juist grotere, langer lopende projecten vragen om een goede voorbereiding en een lange adem. Als er behoefte aan is, ondersteunen we bewoners daarbij met kennis of menskracht. De bewoners doen het werk, maar wij denken graag mee. Daarbij blijft het uitgangspunt dat bewoners het project zelf rendabel maken én houden na onze financiële bijdrage.

Een idee?

Heeft u een idee? Of wilt u meer weten over de bewonersbudgetten? Onze leefbaarheidsmedewerkers vertellen u graag meer. U kunt hen bereiken via ons WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088 - 3850800. Of loopt u langs bij een van de buurtwinkels.

In het filmpje hieronder vertelt Lia Juliana van Stichting Het Eetpotje in Venray hoe Wonen Limburg haar gefaciliteerd heeft in de uitvoering van haar plannen om tot een buurtrestaurant in de wijk Brukske te komen.


 

Uitgelicht

Zoeken