Buurtprofielen deel 1: over eekhoorns en eenden

ine

Werk jij in een organisatie waarin bewoners in wijken en buurten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van je werk? Bijvoorbeeld bij een gemeente, zorg- of welzijnsinstelling of een corporatie? Of misschien wel bij een opleidingsinstituut waar je leerlingen wilt leren hoe je de leefbaarheid in een buurt samen met bewoners beter kunt maken? Dan kunnen de buurtprofielen jou hierbij helpen.

buurtprofielen

Lees hieronder hoe dat werkt. 

Wonen Limburg levert graag een bijdrage aan het woon – en leefgeluk van mensen. Maar ken je dat gevoel? Het gevoel dat je het vuur uit je sloffen rent om meldingen van overlast en onbegrepen gedrag aan te pakken, maar dat het als dweilen met de kraan open voelt? Dan kan het je helpen om vanuit Buurtprofielen (ook wel RIGO-cirkels genoemd) te weten wat er echt aan de orde is in een wijk of buurt. Wonen Limburg houdt interactieve sessies hierover door de hele provincie, waarin data wordt vertaald naar hedendaagse, herkenbare verhalen. Met eekhoorns en eenden in de hoofdrol… 

Wat zijn buurtprofielen?
Buurtprofielen geven op basis van data inzicht in specifieke uitdagingen in een buurt of wijk. Als we allemaal door dezelfde bril kijken, komen we met partners tot gezamenlijk gedragen interventies. En dit kan bijdragen aan een groter woon- en leefgeluk van mensen.  En dat vinden wij gelukkig niet alleen. Lees hieronder de reactie van Katinka Pani-Harreman MSc van de Academie voor Facility Management van Zuyd Hogeschool Heerlen over de sessie:

“De academie Facility Management van Zuyd Hogeschool gebruikt de buurtprofielen onder andere tijdens de minor Vital Communities. Deze multidisciplinaire minor met studenten van de opleidingen Facility Management, Ergotherapie, Social Work en Gezondheidszorg gaat voornamelijk over community building in wijken en de wijze hoe een communitymanager kan ondersteunen. Gedurende 10 weken werken de studenten in projectgroepen aan een echt vraagstuk van real life opdrachtgevers. Waaronder Wonen Limburg. Juist de multidisciplinaire aanpak tijdens deze minor leidt tot innovatieve adviezen. Echter niet alleen het eindresultaat geldt, maar zeer zeker ook het proces om te komen tot een passend advies.

De buurtprofielen van RIGO geven de studenten een goed inzicht over hoe de buurt is samengesteld. Op basis van dit buurtprofiel leren zij de sterke en zwakke punten van de buurt onderscheiden. Op basis van deze informatie kunnen zij innovatieve oplossingen uitwerken en adviseren aan de opdrachtgevers”.

Is je nieuwsgierigheid al gewekt? En wil je graag weten wat we nu precies bedoelen met die eekhoorns en eenden? Neem gerust contact op met Martin Delhij (martin.delhij@wonenlimburg.nl) of Ali Aboulouafa (ali.aboulouafa.wonenlimburg.nl).
Volgende week lees je de reactie van Ingrid Severens, docent Academie Sociaal Werk Hogeschool Zuyd Sittard over wat de hogeschool met de output van de sessie heeft gedaan.

Uitgelicht

Zoeken