Buurtprofielen deel 2: over eekhoorns en eenden

ine

Werk jij in een organisatie waarin bewoners in wijken en buurten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van je werk? Bijvoorbeeld bij een gemeente, zorg- of welzijnsinstelling of een corporatie? Of misschien wel bij een opleidingsinstituut waar je leerlingen wilt leren hoe je de leefbaarheid in een buurt samen met bewoners beter kunt maken? Dan kunnen de buurtprofielen jou hierbij helpen.

buurtprofielen

Lees hieronder hoe dat werkt. 

Wonen Limburg levert graag een bijdrage aan het woon – en leefgeluk van mensen. Maar ken je dat gevoel? Het gevoel dat je het vuur uit je sloffen rent om meldingen van overlast en onbegrepen gedrag aan te pakken, maar dat het als dweilen met de kraan open voelt? Dan kan het je helpen om vanuit Buurtprofielen (ook wel RIGO-cirkels genoemd) te weten wat er echt aan de orde is in een wijk of buurt. Wonen Limburg houdt interactieve sessies hierover door de hele provincie, waarin data wordt vertaald naar hedendaagse, herkenbare verhalen. Met eekhoorns en eenden in de hoofdrol… 

Wat zijn buurtprofielen?
Buurtprofielen geven op basis van data inzicht in specifieke uitdagingen in een buurt of wijk. Als we allemaal door dezelfde bril kijken, komen we met partners tot gezamenlijk gedragen interventies. En dit kan bijdragen aan een groter woon- en leefgeluk van mensen.  En dat vinden wij gelukkig niet alleen. Lees hieronder de reactie van Ingrid Severens, docent Academie voor Sociaal Werk van Zuyd Hogeschool over de sessie:

“Binnen onze opleiding Social Work hebben we deze profielen ingezet in het 2e leerjaar. De studenten richten zich in dit jaar o.a. op een cliënt en diens systeem/omgeving  (in de eerste periode). Daarna kijken ze naar buurten in de gemeente Sittard – Geleen en maken een buurt narratief, waarbij ze extra aandacht hebben voor de leefbaarheid (2e periode). Het door Wonen Limburg gebruikte model geeft een vrij compleet beeld van de leefbaarheid en sociale situatie op buurtniveau. 

Het college van Martin helpt studenten om cijfers te ‘lezen’ en te vertalen naar de situatie van een cliënt en diens systeem. Martin doet dit trouwens met veel enthousiasme. Hij geeft cijfers met zijn verhalen een gezicht en helpt studenten zo om van oriëntatie op een gebied te komen tot analyse!  Hij heeft toen vooral de binnenste cirkel van het model behandeld

Het volgende blok, als de studenten hun plan gaan maken om de leefbaarheid te vergroten in een van de buurten van Sittard-Geleen willen we Martin weer vragen om een verdere verdieping te geven op zijn model (de afgelopen keer moest hij zijn verhaal doen in 45 min. wat natuurlijk een uitdaging is J). Dan zal de buitenste cirkel vooral van belang zijn!”.

Is je nieuwsgierigheid al gewekt? En wil je graag weten wat we nu precies bedoelen met eekhoorns die de hele zomer voorraden aanleggen en verkassen van bos naar bos op zoek naar hun beste kansen? Of met eenden die vaak in hun vijver blijven waar ze toevallig in terechtgekomen zijn en meteen eten wat ze aangereikt krijgen? 
Neem gerust contact op met Martin Delhij (martin.delhij@wonenlimburg.nl) of Ali Aboulouafa (ali.aboulouafa.wonenlimburg.nl).

Volgende keer lees je de reactie van Martine Bruinink, gebiedscoördinator van de Gemeente Venray, over wat de gemeente met de output van de sessie heeft gedaan.

Uitgelicht

Zoeken