Buurtprofielen deel 3: over eekhoorns en eenden

ine

Werk jij in een organisatie waarin bewoners in wijken en buurten een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van je werk? Bijvoorbeeld bij een gemeente, zorg- of welzijnsinstelling of een corporatie? Of misschien wel bij een opleidingsinstituut waar je leerlingen wilt leren hoe je de leefbaarheid in een buurt samen met bewoners beter kunt maken? Dan kunnen de buurtprofielen jou hierbij helpen.

buurtprofielen

Lees hieronder hoe dat werkt. 

Wonen Limburg levert graag een bijdrage aan het woon – en leefgeluk van mensen. Maar ken je dat gevoel? Het gevoel dat je het vuur uit je sloffen rent om meldingen van overlast en onbegrepen gedrag aan te pakken, maar dat het als dweilen met de kraan open voelt? Dan kan het je helpen om vanuit Buurtprofielen (ook wel RIGO-cirkels genoemd) te weten wat er echt aan de orde is in een wijk of buurt. Wonen Limburg houdt interactieve sessies hierover door de hele provincie, waarin data wordt vertaald naar hedendaagse, herkenbare verhalen. Met eekhoorns en eenden in de hoofdrol… 

Wat zijn buurtprofielen?
Buurtprofielen geven op basis van data inzicht in specifieke uitdagingen in een buurt of wijk. Als we allemaal door dezelfde bril kijken, komen we met partners tot gezamenlijk gedragen interventies. En dit kan bijdragen aan een groter woon- en leefgeluk van mensen. En dat vinden wij gelukkig niet alleen. Lees hieronder de reactie van Martine Bruinink, gebiedscoördinator van de Gemeente Venray over de sessie:

“Uitgangspunt van de gemeente Venray is dat we gebiedsgericht werken: we werken met bewoners en partners samen aan thema’s die leven in een bepaald gebied. Daarbij nemen we dus een buurt, wijk of dorp als uitgangspunt voor ons werk. We stellen per gebied (dit kan een wijk zijn of een dorp) een gebiedsagenda op. Dat is een gezamenlijke uitvoeringsagenda op basis van een met elkaar gedeelde analyse van een wijk of dorp. En juist in het kader van deze analyse werken we nauw samen met Wonen Limburg. De RIGO cijfers geven ons een beeld van hoe de wijk ‘scoort’ op allerlei facetten, zoals verenigingsleven, woningbouw en voorzieningenniveau. Deze informatie bundelen we met gegevens die wij zelf beschikbaar hebben én met informatie van andere professionele partners. De analyse geeft richting aan de thema’s die we, uiteraard samen met inwoners, op willen pakken”.

Is je nieuwsgierigheid al gewekt? En wil je graag weten wat we nu precies bedoelen met eekhoorns die de hele zomer voorraden aanleggen en verkassen van bos naar bos op zoek naar hun beste kansen? Of met eenden die vaak in hun vijver blijven waar ze toevallig in terechtgekomen zijn en meteen eten wat ze aangereikt krijgen? Neem gerust contact op met Martin Delhij (martin.delhij@wonenlimburg.nl) of Ali Aboulouafa (ali.aboulouafa.wonenlimburg.nl).

Volgende keer lees je de reactie van Jessika Volf van Punt Welzijn in Weert.

 

 

Uitgelicht

Zoeken