Onderzoek woningbehoefte Simpelveld

ine

Hoe zorgen we ervoor dat het aanbod van woningen in de toekomst is afgestemd op de behoeften van de inwoners van de gemeente Simpelveld? Om een goed beeld te krijgen van de woningbehoefte voert adviesbureau Stec Groep in opdracht van de gemeente Simpelveld, Woningstichting Simpelveld, Wonen Limburg, Bewonersraad Woningstichting Simpelveld en Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg de komende periode een onderzoek uit.

Simpelveld

Inzicht in woningbehoefte
Met de resultaten van het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de woningbehoefte in de dorpskernen binnen de gemeente Simpelveld. Daarmee kunnen gerichter keuzes gemaakt worden in de mogelijke woningbouw.

Online enquête
Graag nodigen wij u daarom uit om een enquête in te vullen. De enquête is online via www.enqueteviainternet.nl/WBOSimpelveld beschikbaar. Als dank voor uw deelname maakt u kans op één van de vijf cadeaubonnen van lokale ondernemers ter waarde van €25,00. Deze worden onder alle deelnemers verloot.

Als u moeite heeft met het invullen van de enquête via internet, kunt u een beroep doen op uw corporatie Woningstichting Simpelveld of Wonen Limburg. Neem daarvoor contact op met het kantoor van Woningstichting Simpelveld, ons WoonAdviesTeam of onze buurtwinkel Heerlen. Andere huurders of woningbezitters kunnen contact opnemen met d’r Durpswinkel. Zij helpen u graag verder.

Jongeren
De gemeente en corporaties willen ook graag de woonwensen en verhuisplannen van jongeren weten. Daarom vragen wij vooral ook thuiswonende jongeren om de vragenlijst in te vullen. Ook jongeren die nu buiten Simpelveld wonen (vanwege werk en/of studie) en die geïnteresseerd zijn om terug te verhuizen binnen onze gemeente, nodigen wij van harte uit om de enquête in vullen.

Planning
De enquête kan ingevuld worden tot en met 20 januari 2019. In de loop van het eerste kwartaal 2019 wordt het onderzoek afgerond en vervolgens gaat de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties aan de slag met de uitkomsten. De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd in de Troebadoer en op de websites.

 

Uitgelicht

Zoeken