Duurzaamheid

 • Onze energieprojecten

  Wonen Limburg vindt het belangrijk dat de woonlasten voor onze bewoners zo laag mogelijk blijven. Ook het besparen van energie en het omlaag brengen van CO2-uitstoot vinden we erg belangrijk. Een deel van ons woningbezit komt dan ook in aanmerking voor een energiebesparende renovatie. En dit kost de bewoner helemaal niets. Door gebruik te maken van beschikbare subsidie kunnen we de werkzaamheden namelijk uitvoeren zonder extra huurverhoging, dit geldt voorlopig tot en met de uitvoering in 2020. De besparing op de energierekening komt daarmee volledig ten goede aan de bewoner. Zij of u gaan dus geld besparen.

 • Onze duurzaamheidsvisie

  U denkt aan de toekomst en wij ook. Daarom is Wonen Limburg bewust bezig met duurzaamheid en heeft zij een Duurzaamheidsvisie.

 • Ons mobiliteitsbeleid

  We kiezen bewust voor woonlastenbeheersing en minder CO2-uitstoot. Maar ook voor een duurzame en innovatieve manier van renoveren van ons bestaande bezit. En niet alleen dat, duurzaamheid gaat voor ons ook over mobiliteit.

 • Stroomversnelling

  Voor hetzelfde geld uw huis een comfortabel thuis! Dat is het motto van de Stroomversnelling. In dit project doet Wonen Limburg mee aan de renovatie van oudere woningen tot nul-op-de-meter woningen.

 • Social Return; onderdeel van het aanbestedingsbeleid

  Vanaf 2014 heeft Wonen Limburg Social Return, letterlijk vertaald 'maatschappelijk rendement', ingebed in het aanbestedingsbeleid.

 • Burgemeester Dohmenplein: duurzame woningen

  burg dohmenplein banner In Eygelsoven zijn we van plan om 48 woningen te slopen. Hiervoor bouwen we 26 levensloopbestendige en energieneutrale woningen terug.

Uitgelicht

Zoeken