Werken bij Wonen Limburg

Ingrid Bekker

"Voel je thuis op je werk"
Wie bij Wonen Limburg werkt, werkt bij een woningcorporatie in ontwikkeling. Dat vraagt wat van medewerkers, maar biedt óók wat. Aan de door ons ingezette richting kun je als medewerker namelijk nadrukkelijk zelf invulling geven. Want Wonen Limburg, dat zijn wij. En jij?

www.werkenbijwonenlimburg.nl

De grootste woningcorporatie van Limburg

Wonen Limburg is met ruim 275 medewerkers en circa 25.000 woningen en maatschappelijk vastgoed in beheer, de grootste woningcorporatie van Limburg. Van plattelandsgemeente tot grootstedelijk gebied: onze wens om mensen prettig te laten wonen, is er hetzelfde. Het is de werkdynamiek waarin de variatie zit. Of je nu werkt op het hoofdkantoor in Roermond, of vanuit een van de buurtwinkels in de provincie.

Wonen Limburg is een corporatie die de mens centraal stelt. Ons vastgoed is hierbij geen doel, maar een middel. Als vraaggestuurde en proactieve maatschappelijke organisatie zijn wij actief van Noord- tot Zuid-Limburg. Onze voornaamste focus is gericht op de primaire doelgroep: mensen die ondersteuning nodig hebben bij het voorzien in hun huisvesting.
Voor iedereen een thuis!

Werken voor en mét mensen

Stenen. Daar kun je mee bouwen, projecten mee ontwikkelen. Wonen Limburg is echter absoluut geen projectontwikkelaar. Stenen of winst maken zijn voor ons geen doelen op zich. Dit zijn allemaal hulpmiddelen om maatschappelijke doelen te realiseren, ervoor te zorgen dat mensen prettig wonen en leven. Wonen Limburg werkt daarbij vanuit de visie dat mensen zelf ook hun steentje kunnen bijdragen aan hun leef- en woongenot. Werken bij Wonen Limburg betekent dus niet alleen werken vóór mensen, maar ook echt: werken mét mensen.

Het nieuwe werken bij Wonen Limburg

Een van de bewegingen die Wonen Limburg heeft ingezet, is die van het nieuwe werken. Hoe het nieuwe werken wordt ingevuld, verschilt per functie. Thuiswerken, baas zijn over je eigen tijd, flexibele werkplekken delen met collega’s: per 2013 hebben alle kantoren de voorzieningen om dit nieuwe werken mogelijk te maken.

Ontwikkeling stimuleren

Wonen Limburg ontwikkelt, en dus ontwikkelen medewerkers mee. Wonen Limburg faciliteert medewerkers bij veranderingen waar nodig met scholing. Daarnaast biedt de cao voor woningcorporaties ook een persoonlijk budget per medewerker voor scholing en ontwikkeling, als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Wonen Limburg stimuleert medewerkers daadwerkelijk om van dit budget gebruik te maken.

Thuis op je werk

Wie bij Wonen Limburg werkt, werkt bij een woningcorporatie die wil dat iedereen zich er thuis voelt. Dat willen we voor onze huurders, maar óók voor onze medewerkers. Bij Wonen Limburg voel je je sneller thuis als je proactief bent en professioneel. Met een eigen mening die je opbouwend kritisch laat horen en die wij waarderen. Voel jij je al thuis op je werk?

Ook bij ons werken?

Ben jij maatschappelijk betrokken en beschik je over een bedrijfsmatige mentaliteit? Kijk dan op onze site www.werkenbijwonenlimburg.nl. Op deze website vind je ook onze vacatures. Daarnaast lees je van alles over wat werken bij Wonen Limburg inhoudt en bieden we de mogelijkheid tot open solliciteren. Jouw gegevens bewaren we in een database, zodat we bij een vrijkomende vacature direct kunnen kijken of er mogelijk geschikte kandidaten tussen zitten.

 


 

Uitgelicht

Zoeken