Leefbaarheid

 • Kent u de Maatschappelijke Kaart van Wonen Limburg?

  Een kennistool met uitgevoerde leefbaarheidsprojecten en -initiatieven. Voor medewerkers, huurders, omwonenden en samenwerkende partners.

 • Leefbaarheid in onze buurten

  Het thema Leefbaarheid is voor Wonen Limburg een spil waar veel om draait. Leefbaarheid is dan ook flink verweven met onze visie, ambities en strategie.

 • Het draait om mensen, niet om huizen

  "Onze huizen zijn belangrijk, maar uiteindelijk zijn we er voor de mensen die in die huizen wonen."

 • Bewonersbudgetten

  We hebben extra budget vrijgemaakt om ook grotere, langlopende projecten te kunnen ondersteunen. We willen ook graag dat bewoners zelf het initiatief nemen om voor de lange termijn in de buurt te investeren. Daarvoor zijn nu de bewonersbudgetten.

 • Leefbaarheidsfonds

  Meer groen in de wijk, een zitbankje, kunstwerk of achterpadverlichting. Wonen Limburg ondersteunt deze initiatieven. Want hoe klein of groot zo’n investering ook is, de leefbaarheid in de buurt is erbij gebaat.

Uitgelicht

Zoeken