Langer zelfstandig wonen

  • Loket Housing - Maastricht, Vaals, Parkstad en Westelijke Mijnstreek

    Iedereen verdient een ‘thuis’: een fijn en betaalbaar huis in een veilige, prettige en passende woonomgeving. Soms heeft iemand echter (tijdelijk) begeleiding bij het wonen nodig. Bijvoorbeeld wanneer iemand uitstroomt vanuit een opvang of een beschermd wonen-voorziening. Loket Housing wordt door de woningcorporaties van Zuid-Limburg ingezet om mee te kijken in deze bemiddelingen.

  • Handreiking Comfortabel wonen met dementie

    Nu al woont ruim 70 procent van de ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal in Nederland zal groeien naar bijna een half miljoen. Voor Wonen Limburg betekent dit dat steeds meer huurders te maken krijgen met dementie. Wij vinden het belangrijk dat deze huurders en hun mantelzorgers op een prettige manier en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

  • Projecten Wonen en Zorg

Uitgelicht

Zoeken