Prestatieafspraken 2019 getekend

ine

Elk jaar zit Wonen Limburg met de gemeentes, huurderorganisaties en vaak ook collega woningcorporaties in ons werkgebied om tafel om prestatieafspraken te maken. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in die gemeentes gaan doen.

Heerlen

In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de hier actieve woningcorporatie(s). De meeste gemeentes hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? En welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die ambities en hoe we dit met elkaar gaan realiseren.

In 2019 werken we samen aan concrete prestaties op vijf thema’s. Betaalbaarheid, wonen & zorg, woonruimteverdeling, veiligheid & leefbaarheid, duurzaamheid & vastgoed.

 

Uitgelicht

Zoeken