Mooi visitatierapport voor Wonen Limburg

esther

Onlangs werden we gevisiteerd door een onafhankelijke commissie. Bij dit onderzoek werden tientallen belanghebbenden betrokken. Waaronder voor ons belangrijke partners en natuurlijk huurders. De onderzoekscommissie zag een duidelijke stijgende lijn en kwam tot een mooi eindrapport.

visi

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals het presteren naar opgaven en ambitie (zoals betaalbaarheid en duurzaamheid), samenwerking met andere partijen en financiën. De commissie beoordeelt Wonen Limburg met gemiddeld een 8.0 en schrijft onder andere: ‘De visie van Wonen Limburg wordt, zonder uitzondering, door de belanghebbenden herkend. Wonen Limburg staat voor haar huurders en is altijd bereid samen met anderen naar oplossingen voor problemen te zoeken en schuwt experimenten niet.’

Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg: “We zijn natuurlijk heel blij met de conclusie van de visitatiecommissie. Maar we zijn vooral blij in het rapport terug te lezen dat er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar is. En dat deze herkend wordt door onze belanghebbenden. Fijn dat we er in slagen om ondanks ons grote werkgebied dichtbij onze huurders en partners te staan.”

Wim Hazeu, eveneens bestuurder van Wonen Limburg, vult aan: “We zijn ongelooflijk trots op al onze medewerkers die voor dit mooie resultaat gezorgd hebben. We realiseren ons dat de lat nu erg hoog ligt. De komende jaren gaan we ons uiterste best doen om dit vast te houden en samen met onze huurders en andere belanghebbenden verdere stappen te zetten.”

Iedere vier jaar
Volgens de Woningwet moet iedere woningcorporatie eens in de vier jaar een visitatie laten doen door een onafhankelijke en gecertificeerde organisatie. Cognitum verzorgde de visitatie van Wonen Limburg. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het voeren van gesprekken met vele belanghebbenden waaronder huurders, gemeenten, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook met onze medewerkers. De visitatieperiode besloeg de jaren 2016 t/m 2019.

Download de infographic
Download het visitatierapport
Download de bestuurlijke reactie

Uitgelicht

Zoeken