Mooie score in benchmark woningcorporaties

ine

Ieder jaar vindt er een benchmark plaats waarin 258 woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken.

kwh

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, voert deze benchmark uit. Er worden vijf onderwerpen gemeten. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. 

Scores Wonen Limburg
Op duurzaamheid scoren we een A, op het Huurdersoordeel, Onderhoud en Verbetering een B en op Bedrijfslasten een C. Hieronder leest u een beknopte toelichting op de gemeten onderwerpen.

Huurderstevredenheid
Door de aanhoudende coronacrisis is onze dienstverlening het grootste deel van het jaar aangepast. Met minder persoonlijk contact tot gevolg. Toch zijn we erin geslaagd om het niveau van de dienstverlening redelijk op peil te houden.
Nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn tevreden over Wonen Limburg en hierop scoren we nagenoeg gelijk aan het gemiddelde. Huurders die hun woning verlaten, zijn beduidend minder tevreden over ons dan landelijk gemiddeld. Dit heeft te maken met het aangepaste coronaproces. We kozen ervoor om het persoonlijk contact zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft met name bij het proces huur opzeggen een negatief effect op de dienstverlening.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen ligt met €  553,- onder het landelijk gemiddelde van € 561,-.

Duurzaamheid
Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen liggen we nog steeds mooi op schema. We scoren hier beter dan het gemiddelde: landelijk wordt verwacht in december gemiddeld op energielabel B te zitten voor corporatiewoningen. Wonen Limburg voldeed hier vorig jaar al aan. We blijven hierin ook de komende jaren volop investeren.

Bedrijfslasten
Onze bedrijfslasten bedragen gemiddeld € 932,- per woning. Daarmee zitten we  € 86,- hoger dan het gemiddelde in de sector. In vergelijking met andere corporaties besteden we relatief veel aan de verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten.

Onderhoud en verbetering
Onze kosten voor onderhoud en woningverbetering liggen per woning hoger dan gemiddeld (€ 2.857,- ten opzichte van € 2.727,-) en de ervaren woonkwaliteit ligt ook wat hoger (7,3 versus 7,0).

Uitgelicht

Zoeken