Samen bouwen aan een fijne buurt in Horst

esther

De drie wijken In de Riet, de Mussenbuurt en de Norbertuswijk zijn samen met de gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg aan het werk om hun wijk klaar voor de toekomst te maken. Om dit te bekrachtigen tekenden wethouder Roy Bouten en onze bestuurder Wim Hazeu op 5 maart een samenwerkingsovereenkomst.

SOK Horst

Wethouder Roy Bouten (links op de foto): “Eigenlijk zijn we al een tijdje met elkaar bezig. We hebben afgelopen zomer met onze tour door de drie wijken en onze belactie honderden mensen gesproken. We haalden zo al veel op bij de bewoners. Het zijn mooie, actieve wijken waar bewoners nog naar elkaar omkijken. Dat moet behouden blijven. Maar dat gaat niet vanzelf. Door de veranderende maatschappij wonen er steeds meer kwetsbare mensen in de wijk. Dat zien we overal, maar toch vooral in dit soort buurten waar relatief veel sociale huurwoningen staan.”

Focus sociale aanpak
De focus van de langdurige samenwerking ligt daarom voornamelijk op de sociale kant. Met onder meer aandacht voor het welkom heten van nieuwkomers in de wijk, onderlinge contacten en onderlinge hulpverlening. Nadrukkelijk wordt ook de samenwerking met zorg- en welzijnspartijen gezocht.

Ter ondersteuning van de sociale aanpak, vinden er ook aanpassingen in de omgeving plaats. Wim Hazeu: “De wijkcomités werken ontzettend hard. Op dit moment zijn we met de bewoners van In de Riet en de Mussenbuurt bezig met een nieuw ontwerp voor het vijvergebied en het Merelplein. En met de Norbertuswijk pakken we als eerste een nieuwe invulling van de hofjes aan. Helaas gooit corona hier wat roet in het eten. Fysieke bijeenkomsten met zoveel mogelijk bewoners zijn hierbij juist heel belangrijk. Zodra dat weer mogelijk is, pakken we dit meteen weer op.” 

Meer variatie
Verder verduurzaamt Wonen Limburg ca. 400 huurwoningen in de drie wijken. En worden in de overige wijken van Horst meer sociale huurwoningen toegevoegd. Om op den duur, als er voldoende huurwoningen zijn bijgekomen, het aantal sociale huurwoningen in de drie wijken te kunnen verminderen. Op die manier worden meer gevarieerde wijken in heel Horst gecreëerd. De Provincie Limburg heeft eind vorig jaar toegezegd hier ook 1 miljoen euro aan bij te dragen.

Op de fiets
Voorafgaand aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, fietsten de twee bestuurders samen door de wijk. En brachten ze een voordeurbezoek aan enkele leden van de drie wijkcomités. Ook werden her en der in de wijk uitnodigingen verspreid voor een persoonlijk gesprek. Roy Bouten: “Ondanks dat bijeenkomsten nu niet mogelijk zijn, blijven we graag in gesprek met bewoners.” 

Uitgelicht

Zoeken