Belastingdienst geeft inkomensindicaties van huurders in een sociale huurwoning

ine

Misschien heeft u afgelopen tijd een brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin staat dat wij een indicatie van uw huishoudinkomen hebben opgevraagd. Hieronder leest u meer over het waarom van deze brief.

We hebben de inkomensindicaties over 2021 nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging. De Belastingdienst vertelt ons niet wat uw exacte inkomen is. Zij informeert ons alleen of uw huishoudinkomen in 2021 hoger of lager was dan 120% van het sociaal minimum. U hoeft niets te doen met de brief. Begin mei ontvangt u van ons een brief over de huurverlaging als u tot de categorie huurders hoort voor wie de huurverlaging van toepassing is. Is uw inkomen te hoog om voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking te komen, dan ontvangt u eind april een voorstel huurverhoging van ons. Is uw inkomen na 2021 gedaald en denkt u toch in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging? Dan leest u in de huurverhogingsbrief hoe u de huurverlaging kunt aanvragen.

Wij gebruiken de inkomensindicatie alleen om te bepalen of u voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komt. Daarna vernietigen wij de inkomensindicatie AVG-veilig.

Uitgelicht

Zoeken