Conditiemetingen in uw wijk

Yvonne Toebosch

Wij treffen bij ons hele woningbezit conditiemetingen, dat zijn inspecties die betrekking hebben op het buitenonderhoud. Wij kijken naar de conditie van onze woningen. De uitkomst van deze metingen geeft ons jaarlijks inzicht waar we het beste kunnen investeren. Elk jaar voeren we deze metingen uit van januari t/m december.

Onderzoek
Wij hebben de vastgoedadviesbureau's Artswork, Raderadvies en RPS opdracht gegeven om deze conditiemetingen uit te voeren. Tot en met december 2023 bezoeken zij onze woningen en zo ook uw wijk voor onderzoek aan de buitenzijde van uw woning of appartement. We kunnen niet exact aangeve wanneer ze waar aan het werk zijn, maar ons gehele woningbezit komt aan bod. Zij voeren de onderzoeken met name aan de buitenkant van de woning uit, maar het kan ook zijn dat zij toegang vragen tot uw tuin, zodat ze ook de achterkant van de woning kunnen beoordelen. Bij een appartement geldt dat voor de algemene ruimte. De onderzoeken worden overdag uitgevoerd.

Herkenbaar
Misschien vertrouwd u het niet helemaal of vraagt u zich af wat er gebeurd rondom uw woning. Daarom kunt u de informatie hierover ook hier teruglezen op onze website. De mensen die deze onderzoeken uitvoeren dragen een brief van Wonen Limburg mee. Ook herkent u de medewerkers die het onderzoek doen aan de foto in de brief. Vraagt u hier gerust naar! 

U kunt altijd bij ons terecht
Graag vragen wij u dit nieuws te delen met uw buurtgenoten, zodat iedereen op de hoogte is.
Heeft u toch nog vragen over deze onderzoeken? Neem dan contact op met ons WoonAdviesTeam via
telefoonnummer 088 – 385 0800 of mail naar post@wonenlimburg.nl. U kunt ook langskomen bij een van onze buurtwinkels.

Uitgelicht

Zoeken