Mooie score in benchmark woningcorporaties

ine

Ieder jaar vindt er een benchmark plaats waarin woningcorporaties op een aantal onderwerpen met elkaar worden vergeleken. In 2021 hebben hieraan 273 woningcorporaties deelgenomen, zij vertegenwoordigen 98% van alle corporatiewoningen in Nederland.

Aedes benchmark

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, voert deze benchmark uit. De benchmark maakt op hoofdlijnen de prestaties van corporaties inzichtelijk. Er worden vijf onderwerpen gemeten (zie onderstaand), vervolgens wordt een A, B of C toegekend. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. 

Scores Wonen Limburg
Op duurzaamheid scoren we een A, op het Huurdersoordeel, Onderhoud en Verbetering een B en op Bedrijfslasten een C. Hieronder leest u een beknopte toelichting op de gemeten onderwerpen. Dit is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd.

Huurderstevredenheid
Nieuwe huurders zijn zeer tevreden over Wonen Limburg, hierop scoren we bovengemiddeld. Huurders met een reparatieverzoek zijn tevreden over Wonen Limburg, hierop scoren we gelijk aan het gemiddelde. Huurders die hun woning verlaten, zijn minder tevreden over ons dan landelijk gemiddeld. Wel zien we door de maatregelen die we hebben genomen (o.a. verbeteren van de communicatie bij de verhuisadviesgesprekken) al een mooie verbetering ten opzichte van voorgaand jaar.  

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen ligt met €  554,- onder het landelijk gemiddelde van € 561,-. En zelf iets onder het gemiddelde in de provincie Limburg (€ 558)

Duurzaamheid
Voor wat betreft de verduurzaming van onze woningen liggen we nog steeds mooi op schema. We scoren hier beter dan het gemiddelde: landelijk zien we een energetische prestatie van 198,4 kWh/m², voor Wonen Limburg is dit 183,0 kW h/m².
Wonen Limburg voldeed vorig jaar al aan de doelstelling van gemiddeld label B. We blijven ook de komende jaren volop investeren in duurzaamheid.

Bedrijfslasten
Onze bedrijfslasten bedragen gemiddeld € 1157,- per woning. Daarmee zitten we  € 280,- hoger dan het gemiddelde in de sector. In vergelijking met andere corporaties besteden we relatief veel aan de verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten.  

Onderhoud en verbetering
Onze kosten voor onderhoud en woningverbetering liggen per woning hoger dan gemiddeld (€ 3.118,- ten opzichte van landelijk € 3.006,-) de ervaren woonkwaliteit ligt ook hoger (7,3 versus 6,9). Ten opzichte van andere XL corporaties geven we gemiddeld minder uit (€ 3.192) en scoren we gemiddeld beter (6,8).

Uitgelicht

Zoeken