Rufa Lieben benoemd als tweede bestuurder

ine

De voorzitter van onze Raad van Commissarissen, Kees van der Luijt, is verheugd te kunnen meedelen dat Rufa Lieben-Van Kan per 1 maart benoemd is tot nieuwe bestuurder. Rufa werkt ruim negen jaar bij Wonen Limburg, de afgelopen zes jaar als Compliance & Risk Officer, en begon haar carrière in de bankwereld. Samen met Ger Peeters zal zij het tweehoofdig bestuur van Wonen Limburg vormen waarbij Ger Peeters de rol van voorzitter vervult.

Rufa

Kees van der Luijt: “De corporatiesector krijgt de laatste jaren opgave op opgave gestapeld. Verduurzaming, beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, het zijn allemaal thema’s die veel inzet vergen. Met Rufa als tweede bestuurder versterken wij het bestuur en de expertise binnen het bestuur met iemand die kansen en risico’s op een verantwoorde en weloverwogen manier naast elkaar kan leggen om zo de organisatie te helpen met het vervullen van de vele ambities.”

Ger Peeters: “Ik verheug me om samen met Rufa onze visie verder vorm te geven. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk al intensief samengewerkt op verschillende belangrijke dossiers. Tijdens die trajecten heeft Rufa laten zien dat zij vanuit objectiviteit en met oog voor het organisatiebelang, onze medewerkers en bewoners haar werk vormgeeft. Rufa maakt zich net als onze collega’s hard voor een thuis voor iedereen en doet dat op een integere, daadkrachtige manier. Dat maakt dat ik het volste vertrouwen heb in haar bestuurlijke rol. Daarnaast is met de benoeming van Rufa, die zich zo verbonden voelt met onze visie, ook de continuïteit op bestuurlijk niveau op de langere termijn geborgd.

Rufa Lieben: “Ik weet nog goed hoe ik jaren geleden begon bij Wonen Limburg. Een sector die nog veel onbekendheid voor me had. Al snel was ik ervan overtuigd dat deze sector alles in zich heeft waar ik me hard voor wil maken. Hoe geweldig dat ik nu de kans krijg dat als bestuurder te kunnen doen. De maatschappij die verhardt, problematieken van bewoners die zich stapelen, en tegelijkertijd de financiële uitdagingen om woningen te bouwen, te transformeren en te verduurzamen. Dat maakt mijn nieuwe rol een verantwoordelijke en uitdagende rol waarbij ik samen met Ger en onze collega’s zal blijven bouwen aan innovatieve en kansrijke initiatieven die de volkshuisvesting ten goede komen.”

Uitgelicht

Zoeken