Aanvragen eenmalige huurverlaging tot en met 31 december 2024

ine

Heeft u in 2023 geen eenmalige huurverlaging ontvangen? Én is uw inkomen gedaald na 2021 onder 120% van het sociaal minimum? En huurde u op 1 maart 2023 de woning? Dan kunt u alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen tot en met 31 december 2024.

 
U krijgt deze eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:
- U huurt op 1 maart 2023 een sociale huurwoning of woonwagen bij een woningcorporatie. En u bent na deze datum niet verhuisd.
- In 2023 of in 2024 heeft u voor die woning of woonwagen geen huurverlaging voor lage inkomens gehad.
Uw netto huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand. Of op 1 juli 2024 niet hoger dan € 577,91 per maand.
 
LET OP
U kunt maar één keer in aanmerking komen voor een huurverlaging. Heeft u in het verleden al een huurverlaging gehad? Dan heeft het geen zin om opnieuw een aanvraag in te sturen.
 
Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.
 

Uw huishouden

Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

             € 12.420

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

             € 13.215

Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

             € 16.185

Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

             € 17.575

 
Dan kunt u zelf bij ons aangeven dat u denkt recht te hebben op een lagere huur. Dan hebben we een aantal gegevens van u nodig. Die staan op het aanvraagformulier huurverlaging. Klik hier voor het aanvraagformulier huurverlaging. We vragen u dit formulier zelf in te vullen en naar ons op te sturen. Bel gerust met ons WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088 – 385 0800 voor meer informatie. U kunt ook binnenlopen in een van onze buurtwinkels.

Uitgelicht

Zoeken