Advies huurdersorganisaties

ine

Het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2024 hebben we aan de Huurdersraad Wonen Limburg en Huurdersvereniging Noord-Limburg voor advies voorgelegd. De huurdersorganisaties hebben hierop geen positief advies gegeven.

We blijven in gesprek met de huurdersorganisaties over ons huurbeleid. Dat doen we onder andere via de werkgroep Betaalbaarheid. Heeft u interesse om aan deze werkgroep deel te nemen of vragen hierover? Neem dan contact op met Lianne van Stratum, via e-mail post@wonenlimburg.nl of telefonisch via ons WoonAdviesTeam: 088 – 385 0800.

 

Uitgelicht

Zoeken