Huurverhoging

ine

Voor de meeste huurders geldt: uw huur gaat 5,3% omhoog
Elk jaar mogen woningcorporaties de huren van de sociale huurwoningen verhogen. De overheid heeft bepaald dat de huur per 1 juli 2024 van een individueel adres met 5,8% mag stijgen, maar gemiddeld voor alle woningen van Wonen Limburg met 5,3%.

Voor huurders van een vrije sector woning
Woont u niet in een sociale huurwoning, maar in een vrije sector huurwoning? Dan verhogen we de huur van uw woning per 1 juli 2024 met 5,3%

Huurders met huurtoeslag
De huurverhoging voor huurders met huurtoeslag wordt grotendeels gecompenseerd (ongeveer twee derde deel) door een hogere huurtoeslag. Wonen Limburg geeft de nieuwe huurbedragen door aan de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u alvast zelf uitrekenen hoe hoog uw nieuwe huurtoeslag per 1 juli uitvalt.

Ontvangt u op dit moment nog geen huurtoeslag? Dan is het verstandig om na te gaan of u hierop recht heeft. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet te laag zijn. Om te kunnen bepalen of u misschien recht hebt op huurtoeslag kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.


Huurders met servicekosten
Betaalt u servicekosten voor uw woning? Dan kan het zijn dat u eerder een brief heeft gekregen met daarin informatie over het verhogen van de servicekosten. Die verhoging staat los van deze huurverhoging. De huurverhoging per 1 juli 2024 betreft de kale huur van uw woning.

Uitgelicht

Zoeken