Meest gestelde vragen

ine

De meest gestelde vragen over de huurverhoging hebben we hier voor u verzameld.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?
De huur wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd. Voor 1 mei stellen wij u schriftelijk op de hoogte.
 
Ik ontvang huurtoeslag. Moet ik de jaarlijkse huurverhoging ook doorgeven aan de Belastingdienst?
Wonen Limburg geeft de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst. Wij sturen u vóór 1 mei een brief over de huurverhoging samen met een nieuwe huurspecificatie. 
We raden u aan om goed te controleren of de Belastingdienst de huuraanpassing goed verwerkt. Wijzigingen in de huurprijs kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Geef ook andere veranderingen in bijvoorbeeld de samenstelling van uw gezin of inkomen zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Ook die veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. Via www.toeslagen.nl kunt u uw gegevens controleren. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand.
 
Is er ook een maximum voor de huurprijs van mijn woning?
Huurt u een sociale huurwoning dan is er een maximumgrens. De huur van uw woning mag niet boven de maximaal redelijke huur uitkomen. Waar die grens precies ligt, hangt af van de kwaliteit van de woning. 
Een puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte, WOZ-waarde, energielabel en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op, ook wel de maximaal redelijke huur genoemd. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
Voor een vrije sectorwoning geldt er geen maximum van de huurprijs.
 
Waar vind ik informatie over het puntensysteem ofwel de woningwaardering voor mijn huis?
In uw persoonlijke omgeving (Mijn Wonen Limburg) vindt u het overzicht van de woningwaardering van uw huis. Of vraag dit overzicht telefonisch op bij ons WoonAdviesTeam via 088 – 385 0800 of mail naar post@wonenlimburg.nl.
 
Welke huurverhoging krijg ik maximaal?
Huurders van Wonen Limburg en Wonen Limburg Accent in een sociale huurwoning of woonwagen krijgen dit jaar een huurverhoging van 5,3%. Huurders in een vrije sector woning krijgen ook een huurverhoging van 5,3%. En ook de huurprijzen van de parkeerplaatsen, losse garages etc. stijgen dit jaar met 5,3%. 
Hoe kan het dat ik een afwijkend percentage huurverhoging krijg?
Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:
- Er kunnen andere afspraken staan in uw huurcontract.
- U huurt een zeer energiezuinige woning bij Wonen Limburg. In de huur is een bedrag voor de energieprestatievergoeding (EPV) opgenomen. In dat geval kan het percentage huurverhoging lager zijn dan het percentage van 5,3% dat in de brief staat vermeld. De reden is dat de verhoging voor duurzame energie lager is, omdat EPV het percentage van de prijsinflatie volgt en niet het percentage gemiddelde loonontwikkeling.
 
Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd door Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent. Moet ik de automatische afschrijving laten aanpassen?
Nee, die past Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent automatisch aan. U hoeft dus niets te doen.
 
Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?
Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank.
 
Iemand anders betaalt voor mij de huur. Moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?
Betaalt een ander uw huur (bijvoorbeeld een bewindvoerder)? Geef dan op tijd de nieuwe huur aan die persoon of partij door. Zo voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.
 
Bij de brief zit een bijlage over de Wet goed verhuurderschap. Moet ik daar wat mee?
U hoeft daar niks mee te doen. De informatie is ter kennisgeving. Vanuit de overheid zijn we verplicht om u over deze wet te informeren. Vandaar dat die bijlage bij de brief zit.
 

Uitgelicht

Zoeken