Waarom een huurverhoging?

ine

We begrijpen dat een huurverhoging vervelend voor u is. Maar we willen onze woningen ook onderhouden, renoveren en energiezuiniger maken. En investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten. En gelet op de wooncrisis is het voor ons een urgente opgave voldoende betaalbare woningen te bouwen. We doen er daarbij alles aan om toch de huurprijzen van onze woningen betaalbaar te houden.

Hieronder geven we voorbeelden van onze inspanningen om onze woningen betaalbaar te houden.

We brengen bijvoorbeeld de energierekening in veel gevallen omlaag. Dat doen we door projectmatig energetische maatregelen uit te voeren. Dus door woningen te isoleren of aardgasvrij te maken. Of door zonnepanelen te plaatsen. Dit doen we zonder een huurverhoging te vragen, waardoor de totale woonlasten voor de huurder dalen.
 
Bovendien hebben we vorig jaar voor bijna 8000 huurders met een lager inkomen de huur verlaagd naar € 575,03 zoals afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken.

Daarnaast moeten we volgens de wet zogenaamd passend toewijzen. Dit noemen we het tweehurenbeleid. Dit houdt in dat we vrijkomende woningen aanbieden tegen twee verschillende huurprijzen. Het inkomen van de woningzoekende bepaalt of we de woning tegen de lagere of de hogere huurprijs aanbieden. Zo zorgen we dat de huurprijs past bij het inkomen van de nieuwe huurder.
 
Met al deze maatregelen vragen wij op dit moment 62% van de toegestane huren. We blijven dus ruim onder dat wat maximaal is toegestaan op basis van de woningwaarderingspunten.
 
Uit het bovenstaande blijkt dat we een enorme inzet doen op het thema betaalbaarheid. Een huurverhoging van 5,3% is dit jaar nodig om dit allemaal te kunnen blijven doen. Dit percentage is nodig maar is ook afgesproken omdat met dit percentage we nog steeds onder de gemiddelde ontwikkeling van lonen en uitkeringen zitten van afgelopen jaar. Dit betekent dat we de lijn blijven aanhouden dat huurders telkens een iets kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur.

Uitgelicht

Zoeken