Dringend (andere) woning nodig

ine

U kunt in een situatie terecht komen dat u dringend een (ander) huis nodig hebt. We raden u aan om u dan zo snel mogelijk in te schrijven bij www.thuisinlimburg.nl. Dit is een website waarop u het woningaanbod van verschillende woningcorporaties in Limburg vindt. Ook de woningen van Wonen Limburg zijn daar te vinden. Zodra u ingeschreven bent, bouwt u inschrijftijd op en kunt u reageren op woningen in heel Limburg.

Urgentie alleen mogelijk in bijzondere gevallen
In heel bijzondere gevallen kan een woningzoekende voorrang krijgen op een huurwoning. Dat gebeurt niet zomaar. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een plotselinge medische noodzaak. We adviseren u in dit geval om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde buurtwinkel voor meer informatie. Als u al langer ziek bent, is er geen plotselinge noodzaak. U kunt dan dus geen voorrang krijgen. Ook een echtscheiding is geen reden voor urgentie.
Soms moet iemand verhuizen omdat zijn huurhuis wordt gesloopt of gerenoveerd. U krijgt dan wel voorrang op een nieuwe huurwoning. In deze gevallen informeert de corporatie waarvan de huidige woning wordt gehuurd u over de mogelijkheden.

In Heerlen hebben alle woningcorporaties samen met de gemeente een urgentieregeling ingesteld om mensen in sociale noodsituaties snel aan een woning te helpen. Deze regeling houdt in dat u zelf een urgentieverklaring moet aanvragen om voorrang te krijgen bij het verkrijgen van een woning. Een deskundige en onafhankelijke commissie beoordeelt uw aanvraag en kijkt of uw situatie urgent genoeg is om voor de regeling in aanmerking te komen. De urgentieregeling is vooralsnog alleen in Heerlen van toepassing. Meer informatie: www.woonurgentieheerlen.nl.

Inschrijving bij Thuis in Limburg
Binnen het woningaanbod van Thuis in Limburg vindt u ook woningen die niet toegewezen worden op basis van inschrijfduur. Sommige woningen worden toegewezen aan de kandidaat die als eerste reageert. Daarnaast zijn er ook woningen die verloot worden. Meer informatie over deze vormen van toewijzing vindt u hier. Bent u snel op zoek naar een huis en staat u pas korte tijd ingeschreven bij Thuis in Limburg? Dan is het slim om bij het overzicht van het woningaanbod te filteren op “eerste reageerder” en “loting”.

Flexwonen: een alternatief?
Heeft u een woning nodig en bent u geholpen met een tijdelijke oplossing? Dan kan een flexwoning uitkomst bieden. Een flexwoning biedt bijvoorbeeld jongeren een mooie kans om te starten op de huizenmarkt. Maar kan ook een oplossing zijn voor iemand die vanwege privéomstandigheden snel een andere woonruimte nodig heeft. Wonen Limburg heeft in verschillende gemeentes flexwoningen. In verschillende soorten en maten. U kunt een flexwoning huren voor de duur van de omgevingsvergunning. In deze tijd heeft u de mogelijkheid om zelf een andere geschikte woning te vinden. Opnieuw inschrijven als woningzoekende is niet nodig. Uw inschrijving blijft namelijk van kracht als u een flexwoning krijgt toegewezen. Komt er een flexwoning beschikbaar? Dan adverteren wij deze op thuisinlimburg.nl met het label ‘tijdelijke verhuur’.

 

Uitgelicht

Zoeken