Huurtoeslag en de inkomensgrens

Ingrid Bekker

Maar liefst 1 op de 3 hurende huishoudens heeft recht op huurtoeslag. Als u teveel huur betaalt in verhouding tot uw inkomen, heeft ook ú misschien recht op huurtoeslag.

Huurtoeslag 2019
De huurtoeslag is gewijzigd in 2019. Om recht te hebben op huursubsidie mag de kale huurprijs per maand niet hoger zijn dan € 720,42. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan mag de kale huurprijs van uw woning niet meer bedragen dan € 424,44 per maand. Op Mijn Wonen Limburg vindt u het bedrag van de subsidiabele huur van uw woning.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag uw inkomen niet te hoog zijn. Verder mag u niet te veel spaargeld hebben. Hoe hoog het jaarinkomen van een huishouden mag zijn, hangt af van het aantal personen dat het huishouden telt. Daarnaast gelden andere regels voor AOW-ers. De inkomensgrenzen worden ieder jaar aangepast. Ook het maximum dat een huishouden aan spaargeld mag hebben, verandert per jaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomensgrenzen (per jaar) per huishouden:

Jonger dan AOW-leeftijd
eenpersoonshuishouden
€ 22.700

Meerpersoonshuishouden
€ 30.825

Ouder dan AOW-leeftijd
eenpersoonshuishouden
€ 22.675

Meerpersoonshuishouden
€ 30.800

Kijk op de site www.toeslagen.nl van de Belastingdienst of bel de BelastingTelefoon (0800-0543) voor meer informatie.

 

Passend toewijzen

In de wet staat dat het inkomen van de woningzoekende moet passen bij de huurprijs van een woning. Dit zogenaamd ‘passend toewijzen’ komt voort uit de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan. Dit maakt dat woningzoekenden een woning krijgen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen.
Er zijn 2 manieren van passend toewijzen:
- toewijzing volgens de huur-inkomenstabel;
- toewijzing volgens het 2-hurenbeleid.

Wonen Limburg wijst haar woningen toe volgens het 2-hurenbeleid, waarbij 2 huurprijzen gelden: een marktprijs en een lagere huurprijs. De lagere huurprijs geldt alleen als het huishouden dat de woning toegewezen krijgt huurtoeslaggerechtigd is.
Afhankelijk van het inkomen van het huishouden dat de woning toegewezen krijgt, wordt de huurprijs bepaald.

Bekijk hier een toelichting over ons 2-huren beleid. Heeft daarna nog vragen? Bekijk hier dan onze 'veelgestelde vragen'.


 

Uitgelicht

Zoeken