Donderhof

In het hart van de wijk Donderberg op het braakliggende terrein aan de Kasteel Hornstraat en Donderbergweg (tegenover het winkelcentrum) ontwikkelen twee zorgondernemers, ondersteund door Proteion, samen met Wonen Limburg een uniek zorgconcept. Op de kavel komt het kleinschalig woonzorgcentrum ‘Donderhof’ waar plaats is voor 30 mensen met een intensieve zorgvraag en 16 appartementen in het sociale huursegment.

Website:
http://
Google maps Donderhof

Zoeken