Mensen zoals u en ik

ine

In onze wijken en buurten wonen steeds meer mensen met onbegrepen gedrag. Dat heeft alles te maken met veranderingen in de zorg. Deze mensen werden vroeger afgeschermd. Ze woonden in GGZ-
instellingen (geestelijke gezondheidszorg), dus in de buurt kwamen we ze niet tegen. Daardoor leek het iets wat alleen ver weg gebeurde.

Wim

Door keuzes die we als samenleving hebben gemaakt, keerden deze mensen terug in de wijk. Misschien wel bij u in de buurt. In de straat. Zelfs in het huis naast u. Dat zorgt soms voor onbegrip, als iemand zich anders gedraagt dan u gewend bent. Maar besef wel: het zijn mensen zoals u en ik. Die door omstandigheden in de knel zijn geraakt. (Zie pagina 16.)

Wij zien het als een belangrijke taak voor Wonen Limburg om ook mensen met onbegrepen gedrag een fijn thuis te bieden. Daarvoor werken we in wijken en buurten heel nauw samen met de zorg. We hebben zelfs professionals uit de geestelijke gezondheidszorg in dienst genomen. Zodat we mensen beter begrijpen. En zo snel mogelijk passende zorg kunnen inschakelen als dat nodig is.

Daarbij vergeten we de rest van de buurt natuurlijk niet. Als u overlast ervaart, nemen we dat serieus. En als iemand zich echt niet staande houdt in de buurt, kijken we uit naar andere woonruimte. Omgekeerd kunt u ons ook enorm helpen. Door in de buurt een beetje op elkaar te letten. Er zijn mooie voorbeelden van hoe een buurt omkijkt naar iemand die het zelf even niet redt.

Wordt het echt te zwaar voor u of voor de buurt? Of raakt u zelf in de knel? Neem dan contact met ons op. Hulp vragen mag altijd.

Wim Hazeu
Bestuurder Wonen Limburg

Uitgelicht

Zoeken