Ons portefeuilleplan: hoe gaan we om met onze huizen?

ine

Wonen Limburg heeft ongeveer 26.000 huizen voor ongeveer 50.000 bewoners. We denken er natuurlijk goed over na hoe we omgaan met die huizen. Moeten het er de komende jaren meer worden? Of juist minder? Zijn de huizen nog goed, of moeten ze worden verbeterd? En welke huurprijs hoort er bij de verschillende huizen? Al die zaken staan in ons portefeuilleplan.

portefeuille

Het portefeuilleplan in het kort
Alle gemeenten schrijven een Woonvisie. Gemeenten werken hierin samen.
In die Woonvisies staat hoeveel koophuizen en huurhuizen er in die gemeente nodig zijn.
Wij bekijken hoe Wonen Limburg kan bijdragen aan die doelstellingen. Bijvoorbeeld door huizen te bouwen of op te knappen.
Samen met de Huurdersraad Wonen Limburg bekijken we de plannen voor alle gemeenten bij elkaar. We beoordelen onder meer of de plannen betaalbaar zijn.
De plannen voor al onze 26.000 huizen bij elkaar, komen in het portefeuilleplan 
Elke twee jaar kijken we of dat portefeuilleplan nog klopt. Zo nodig passen we het aan.
 
De mensen staan voorop
Het portefeuilleplan gaat erg over huizen en stenen. Maar uiteindelijk staan de mensen voorop. Wat we met onze huizen doen, hangt af van hun wensen en behoeften. Nu en in de toekomst. Soms is dat lastig. Bijvoorbeeld als jongeren in een bepaalde gemeente moeilijk woonruimte kunnen vinden. Dan zou je zeggen: bouw huizen voor hen. Maar wat nu als we al weten dat de bevolking in die gemeente over een paar jaar krimpt?
 
Flexibel bouwen
De laatste jaren werken we steeds meer met flexibele huisvesting. We zetten bijvoorbeeld tijdelijke huizen neer. Die kunnen na een paar jaar worden weggehaald en ergens anders weer worden opgebouwd. We houden ook rekening met vergrijzing. Dus als we wel blijvende nieuwe huizen bouwen, dan zijn die meestal geschikt voor mensen van alle leeftijden. Tot slot zorgen we er soms voor dat onze gebouwen in de toekomst op een andere manier gebruikt kunnen worden. Een mooi voorbeeld is het nieuwe Maartenshuis in Weert.   
 
Energiegebruik omlaag
Natuurlijk kijken we niet alleen naar hoe veel huizen er nodig zijn. We kijken ook hoe goed die huizen zijn. Vooral het energiegebruik is heel belangrijk. Het kost vaak veel energie om oudere huizen warm te stoken. Dat is slecht voor het milieu. Daarom knappen we jaarlijks heel veel huizen op. Met onder meer betere isolatie zorgen we dat het energiegebruik omlaag gaat.
 
Belangrijk: betaalbare huizen
Bij alle werkzaamheden aan onze huizen is één ding heel belangrijk. We willen onze huizen betaalbaar houden. Daarbij kijken we naar de totale woonlasten: soms gaat de huur wel iets omhoog, maar gaan de energiekosten omlaag. Dan wonen huurders dus beter voor hetzelfde geld. 
 
Wonen Limburg Accent: voor de middeninkomens
Betaalbaarheid vinden we belangrijk. Dat betekent niet dat we alleen maar huizen bouwen met een zo laag mogelijke huur. We verhuren ook huizen aan mensen met een middeninkomen. Die krijgen bij de bank niet makkelijk een lening voor een koophuis. Maar ze kunnen wel een wat hogere huur betalen. Voor hen is er Wonen Limburg Accent. Zo zorgen we dat er voor iedereen plek is in onze buurten.  

Uitgelicht

Zoeken