Maak kennis met Wildert

ine

De hoofdpersoon van dit bewonersmagazine is Wildert Schuuring. Hij werkt bij Wonen Limburg onder andere aan vergroeningsprojecten. Met dat soort projecten wil Wonen Limburg straten en gebouwen groener maken. Vooral in de stedelijke omgeving willen van grijs naar groen.

Wildert

Een echt buitenmens
Wildert is een echt buitenmens en hi is graag rondom het huis bezig in het groen. Hij heeft zonnepanelen op het dak en het regenwaterafvoer is deels afgekoppeld. Als hij met de hond wandelt, raapt hij afval op. “Het zijn geen grote dingen, maar als we allemaal iets kleins doen, werken we toch aan een groenere wereld” aldus Wildert.

Daktuin of groene wand
Wonen Limburg heeft budget om bewoners te helpen met vergroeningsprojecten: een mooie binnentuin of een daktuin, een groene wand van een woongebouw of geveltuintjes. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame wereld. Met dit soort projecten hopen we bewoners daarover aan het denken te zetten.    

Samen aan de slag
Zo’n project is niet alleen goed voor de natuur. In een groene buurt is het ook prettiger wonen. En het is fijn als bewoners samen aan de slag gaan. Ze leren elkaar beter kennen en letten dan ook beter op elkaar en op hun buurt. Iedereen die een goed idee heeft voor een groenere buurt is dus van harte welkom bij Wonen Limburg. Samen kunnen we het waarmaken!

Zelf de handen uit de mouwen steken?
Heeft u een idee om uw directe omgeving groener te maken? Wonen Limburg ondersteunt u graag. Stuur een mail naar post@wonenlimburg.nl, of bel met ons WoonAdviesTeam: 088 - 385 08 00.
 

Uitgelicht

Zoeken