“Groeien in zelfrespect en eigen regie nemen, daar gaan we voor”

ine

Wonen Limburg is blij met de hulp van de medewerkers van Kr8tig. We gingen in gesprek met René en Rob. Hieronder leest u hun verhaal.

krachtig

René (links op de foto) en Rob (rechts op de foto)
 

“Ook al voel je je rot, als je gáát kun je dat gevoel ombuigen”, zegt René, een jongeman die bij Kr8tig begon en begeleiding kreeg om uiteindelijk een vaste baan te vinden. En dat is gelukt. Hij werkt nu als bakker en begeleidt zelf jongeren die hulp nodig hebben bij het vinden van structuur in hun dagelijkse leven. Bij Kr8tig krijgen jongeren werkbegeleiding in een bakkerij, keuken en bij het sleutelen aan fietsen en auto’s. Uiteindelijke doel is hun kans op een betaalde baan in de maatschappij te vergroten. Ze voeren onder andere klussen uit voor Wonen Limburg, zoals het ophalen en repareren van fietsen en het bakken van lekkernijen voor relaties en vrijwilligers. 

Goed voorbeeld doet volgen
René, die tegenwoordig een huis huurt bij Wonen Limburg, werkt vanuit zijn eigen kracht. Hij weet wat jongeren voelen en meemaken als ze hun leven even niet op de rit krijgen. Vanuit zijn eigen ervaring kan hij gemakkelijk contact leggen met mensen die moeite hebben de draad in het leven op te pakken. Zijn grote voorbeeld was Rob, die zelf ook werkbegeleiding en coaching heeft ontvangen en uiteindelijk jongeren zelf begeleidt. Goed voorbeeld doet volgen.

Structuur bieden, maar het blijft maatwerk
Rob, begeleider bij Kr8tig vertelt: “Een vak leren de jongeren uiteindelijk wel, ook op een andere plek. Maar wat het hier uniek maakt is dat de nadruk ligt op het sociale aspect eromheen: structuur in een dag brengen, op tijd komen, complimentjes geven en ontvangen. Het is maatwerk, want niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Groeien in zelfrespect en eigen regie nemen, daar gaan we uiteindelijk voor.” 

Perspectief voor iedereen
Leon Piket, wijk- en complexbeheerder werkt nauw samen met medewerkers van Kr8tig. “We zijn als Wonen Limburg natuurlijk heel blij met de extra handen. Ze hebben zich bijvoorbeeld hard ingezet om kerstpakketten samen te stellen voor al onze vrijwilligers. Maar het uiteindelijke doel van dit project is dat de mensen die ingezet worden begeleiding krijgen naar een betaalde baan. Zoals bij Rene het geval is. Perspectief voor iedereen dus.” 

Kr8tig probeert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een brug te slaan naar werk. Maar u kunt bij Kr8tig ook terecht voor een fietsreparatie, heerlijk gebak of een lekkere maaltijd. Op kr8tig.nl vindt u alle informatie.

Uitgelicht

Zoeken