Huurdersbelangen

Ingrid Bekker

Onze huurders geven wij een belangrijke stem in onze organisatie. Wij hechten veel waarde aan de mening, ideeën en wensen van huurders. Dit komt tot uiting in onze visie, beleid en strategie. We hebben geregeld contact met de verschillende huurdersbelangenorganisaties in Limburg; dat vinden we belangrijk. Zowel op bestuurlijk niveau als in de regio.

foto huurdersraad
In de regio

Wonen Limburg werkt samen met 4 regionale huurdersbelangenorganisaties. Zij hebben contact met ons over beheersmatige, praktische vraagstukken in onze woningen, buurten en wijken.

Limburgbreed

Op bestuurlijk niveau overleggen we met de Huurdersraad, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de 4 huurdersorganisaties. In dit overleg bespreken we de meer beleidsmatige onderwerpen. Met de Huurdersraad heeft Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd waarover overlegd wordt, wat de vergaderfrequentie is en hoe het proces van samenwerking loopt www.huurdersraad-wl.nl.

Aanspreekpunt bij Wonen Limburg

Binnen Wonen Limburg ligt de rol van aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurdersbelangenorganisaties bij het bestuur. Heeft u vragen of ideeën, neemt u dan contact op met Susan Rutten, beleidsadviseur. U kunt haar bereiken via susan.rutten@wonenlimburg.nl of telefoonnummer 088 - 3850800.

 

Zoeken