Social Return; onderdeel van het aanbestedingsbeleid

Ingrid Bekker

Vanaf 2014 heeft Wonen Limburg Social Return, letterlijk vertaald 'maatschappelijk rendement', ingebed in het aanbestedingsbeleid. Zo willen wij mensen met een afstand tot de onderwijs- en arbeidsmarkt weer maatschappelijk laten participeren en hun zelfredzaamheid vergroten. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid in buurten en wijken.

Wat betekent het dat Social Return onderdeel is van ons aanbestedingsbeleid? Van onze leveranciers verwachten wij een bijdrage op dit gebied. Bijvoorbeeld door een leerwerkplek aan te bieden, goederen of diensten in te kopen bij een sociaal ondernemer of door een percentage van de aanneemsom te besteden aan het inzetten van mensen uit de gestelde doelgroep.

Wie en waarom?

Het gaat om mensen die op grote afstand staan van de onderwijs- of arbeidsmarkt en daardoor meestal geen structuur meer hebben in hun leven. Dit beïnvloedt ook hun woonsituatie. Door hen een leerwerk-of stageplaats te bieden of deel te laten nemen aan lokale buurtprojecten met samenwerkingspartners als sociale werkplaatsen, gemeenten en welzijnsinstellingen, wordt deze afstand verkleind. Dat is goed voor de deelnemer zelf maar heeft volgens Wonen Limburg ook haar uitwerking op de woonomgeving van de persoon.

Stagiaires bij Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft zelf ook continu zo’n 15 stagiaires in huis en stelt regelmatig arbeidsplaatsen beschikbaar voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daarnaast besteedt ze regelmatig werkzaamheden uit aan sociale werkplaatsen. Ons doel is om in een periode van 3 jaar 375 mensen een positieve ontwikkelingsstap te laten maken binnen het arbeids-of leerproces.

Samenwerking met SW-bedrijven

Regelmatig hebben wij in het kader van Social Return contact met de SW-bedrijven van Limburg. De SW-bedrijven zijn - naast UWV, onderwijsinstellingen en onze kansmakelaar - als één van de bruggenbouwers benoemd in ons Social Return beleid. Om onze opdrachtnemers te ondersteunen in hun zoektocht naar Social Return-kandidaten, bekijken we samen met de SW-bedrijven wat de mogelijkheden zijn om vanuit Wonen Limburg hierin een faciliterende rol te nemen. Als corporatie die actief is in de hele provincie Limburg streven we naar één platform.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Social Return als leverancier, neem contact op met onze kansmakelaar Roeland Cleuren via 088 - 3850850. Of lees de folder.

 


 

Uitgelicht

Zoeken