Onze energieprojecten

Ingrid Bekker

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat de woonlasten voor onze bewoners zo laag mogelijk blijven. Ook het besparen van energie en het omlaag brengen van CO2-uitstoot vinden we erg belangrijk. Sinds 2011 voeren we daarom energetische renovaties uit. Van 2017 tot 2022 doen we dit grootschalig en voeren we energetische maatregelen uit bij gemiddeld 1.000 woningen per jaar. De woningen waar de energiebesparende renovatie wordt uitgevoerd vallen onder de energieprojecten. Door gebruik te maken van beschikbare subsidie kunnen we de werkzaamheden, die deel uitmaken van de energieprojecten, uitvoeren zonder extra huurverhoging. Het kost de bewoner dus helemaal niets. Dit geldt in ieder geval voorlopig voor de geplande woningen tot en met de uitvoering in 2022.* Hoe het in 2023 verder verloopt, leest u hieronder.

 

Duurzaamheid
Het uitvoeren van de energieprojecten is een van onze manieren om bij te dragen aan een betere wereld. Duurzaamheid is geen nieuw begrip voor Wonen Limburg en speelt al jaren een cruciale rol bij alle activiteiten en heeft een prominente rol in onze strategische koers. Om klaar te zijn voor morgen maken we elke dag een stap naar ons uiteindelijke doel om in 2050 de optimale balans te bereiken tussen CO2 neutraliteit, gezondheid, betaalbaarheid en comfort. Wilt u weten hoe een Energieproject eruit ziet? En wat het betekent voor u als bewoner? Bekijk dan hier de film of klik op het icoon hieronder! 
beeld film ep website

Meer films bekijken? Klik hier.

Grootschalige verduurzaming van 4.000 woningen binnen 4 jaar een feit. En we gaan door!
Van 2011 tot 2016 hebben we al zo'n 3500 woningen verduurzaamd. Van 2017 tot 2022 hebben we grootschalig nog eens bijna 6.000 woningen verduurzaamd samen met onze netwerkpartners. En we gaan door! 
Nu hebben we in totaal bijna 11.000 woningen energetisch aangepakt. Met een woningbezit van in totaal 26.000 woningen hebben we daarmee meer dan 40% van ons woningbezit verduurzaamd. En met deze kennis op zak, streven we naar steeds verdere verduurzaming op weg naar 2050; CO2 neutraliteit.

energie

Energieprojecten vanaf 2023
Vanaf 2023 voeren we de Energieprojecten uit met onze nieuwe netwerkpartners. U vindt hier meer informatie welke partners dat zijn.
We zijn met elkaar in gesprek om de Energieprojecten opnieuw vorm te geven. Zodra we meer informatie hebben, leest u hier meer. 

Energielabelsprong
Bij renovatie van onze bestaande woningen streven we naar een energielabelsprong van minimaal 2 labels tot minimaal energielabel B. We hebben ons hele woningbezit in kaart gebracht. In een plan ligt vast wanneer we welke woningen de komende jaren energetisch aanpakken. Ook hebben we in beeld wat dat kost en wat de resultaten zijn op CO2-reductie en energiebesparing. 

Wilt u weten of uw huis in aanmerking komt voor een energiebesparende renovatie? Dan kunt u contact opnemen met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088-3850800.

 

*Let op: staat uw woning (nog) niet op deze energieprojectenplanning en wilt u toch graag bijvoorbeeld zonnepanelen, houdt u dan wel rekening met een huurverhoging.

 

Uitgelicht

Zoeken