Loket Housing - Maastricht, Parkstad en Westelijke Mijnstreek

Ingrid Bekker

Iedereen verdient een ‘thuis’: een fijn en betaalbaar huis in een veilige, prettige en passende woonomgeving. Soms heeft iemand echter (tijdelijke) ondersteuning of begeleiding bij het wonen nodig. Bijvoorbeeld wanneer iemand uitstroomt vanuit een opvang of een beschermd wonen-voorziening. In zo’n geval kan Loket Housing uitkomst bieden.

Loket Housing is het centrale toegangsloket in Zuid-Limburg voor mensen vanaf 18 jaar die een huisvestingsvraag in combinatie met een begeleidingsvraag hebben. Deze mensen met een niet-standaard woonvraag kunnen niet  via het reguliere woningzoekendemodel www.thuisinlimburg.nl geholpen worden. Loket Housing bemiddelt dan naar een passende woning. Het doel hierbij is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan wonen, door wonen en zorg op maat te bieden. Daarnaast richt Loket Housing zich op duurzaam wonen. Zowel de bewoner zelf als de buurt moet langdurig en met plezier kunnen wonen.

Loket Housing is een samenwerkingsverband van woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen in de regio's Parkstad, Maastricht en Westelijke Mijnstreek. De procesregisseurs van LEVANTOgroep vormen de spil van Loket Housing. Zij werken met alle betrokken partijen samen en voeren de regie.  

In deze regio’s biedt Loket Housing afhankelijk van de samenwerkingsafspraken een mix van verschillende producten aan. De woningcorporaties in de genoemde regio’s stellen op basis van taakstelling woonruimte beschikbaar voor het Loket Housing.

Loket Housing biedt drie woonproducten aan:
Housing - biedt bemiddeling naar woonruimte voor mensen die wonen in Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, GGZ of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer info over Housing

Housing Plus - biedt bemiddeling voor mensen die al een woning huren van een woningcorporatie en daarbij problemen ervaren, maar ook voor mensen die niet (via de reguliere weg) in aanmerking komen voor een woning bij een woningcorporatie omdat er onduidelijkheden of twijfels zijn over het woongedrag. Meer info over Housing Plus

Housing First - Eerst een huis, daarna de rest. Housing First begint met het opheffen van dakloosheid. Meer info over Housing First

Housing wordt in heel Zuid-Limburg aangeboden, Housing First en Housing Plus is op dit moment alleen in de regio Parkstad beschikbaar.

Contact
housing@levantogroep.nl of bel 088-7077600.

Website Loket Housing

Downloads:

Housing Flyer juli 2020

Uitgelicht

Zoeken