Housing Parkstad en Westelijke Mijnstreek

Ingrid Bekker

In 2013 is er een pilot gestart en inmiddels is Housing uitgegroeid tot een begrip in Zuid-Limburg. De woningcorporaties stellen gezamenlijk inmiddels ca. 150 woningen per jaar beschikbaar aan Housing.

Wonen Limburg maakt deel uit van Housing Parkstad

Op basis van het aantal woningen is een taakstelling afgesproken per woningcorporatie, per jaar. De werkwijze is als volgt. Een zorgorganisatie meldt een cliënt aan bij Housing. Er volgt een intakegesprek waarna de medewerker van Housing de vraag gaat koppelen aan een corporatie en over de contractvorm adviseert. Er zijn 3 contractvormen beschikbaar (huur op proef, 3 partijen, op naam huurder). De corporatie zoekt binnen een half jaar naar een geschikte woning voor de cliënt.
Gedurende het eerste jaar volgen er 4 huisbezoeken door een medewerker van Housing, eventueel samen met een zorgverlener. Op deze manier zorgen we er samen voor dat iemand het redt in de woning.

Housing Parkstad wordt voor de helft gefinancierd door centrumgemeente Heerlen en voor de andere helft door de corporaties.

Integraal model vanuit zorgorganisaties en dak-/thuislozen

Momenteel wordt de systematiek Housing First toegevoegd aan Housing Parkstad waardoor er een integraal model ontstaat voor mensen vanuit zorgorganisaties (extramuralisatie) en dak- en thuislozen. Dit werkt erg prettig voor de corporaties. We hebben geen ad hoc-huisvestingsvragen meer van gemeenten en zorgorganisaties; we kunnen doorverwijzen naar Housing Parkstad. Dat is ook goed, want hier zit de expertise die wij als corporatie niet in huis hebben.

Housing Westelijke Mijnstreek

Op 20 april 2015 werd het convenant Housing Westelijke Mijnstreek ondertekend door gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties. Er wordt via eenzelfde systematiek gewerkt als in Parkstad. Gedurende de periode van een jaar worden 35 woningen door de corporaties ter beschikking gesteld.

Meer weten?

Neem contact op met een medewerker Woonservice van buurtwinkel Heerlen. U kunt hen bereiken via 088 - 3850800.

Of neem contact op met Housing: Housing@levantogroep.nl of bel 088-7077600.

 

 

Uitgelicht

Zoeken