3 dingen die u moet weten over prestatieafspraken

ine

Elk jaar zit Wonen Limburg met de gemeente om de tafel om ‘prestatieafspraken’ te maken. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in die gemeente gaan doen. Het zijn officiële afspraken, waarop de gemeente ons kan afrekenen. Sinds kort is de huurdersvertegenwoordiging ook partner in die gesprekken. Wat moet u weten over de prestatieafspraken?

prestatieafspraken

1. Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd
In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? En welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die ambities. Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer aan de prestatieafspraken.

2. De afspraken hebben ook met ú te maken
Wonen Limburg liet de stem van huurders altijd al meetellen bij het maken van de afspraken. Dat vinden we belangrijk, want niemand kent de lokale belangen beter dan u. “Het gaat om belangrijke beslissingen”, vertelt Marcel Jagt van de Huurdersraad Wonen Limburg. “Denk maar aan de hoeveelheid huizen die Wonen Limburg in krimpgebieden gaat verkopen. Aan de huisvesting van statushouders. Of de hoogte van de woonlasten. Allemaal zaken die mensen direct raken. Via de prestatieafspraken kunnen we daarover meebeslissen. Vervolgens kunnen we door het jaar heen controleren of alle afspraken ook goed worden uitgevoerd.”  

3. De Huurdersraad kan uw tijd en kennis goed gebruiken
Gemeenten en Wonen Limburg zijn professionals die fulltime bezig zijn met huisvestingsvraagstukken. De mensen van de Huurdersraad doen het er in hun vrije tijd bij. Ze kunnen uw hulp dus goed gebruiken. “We proberen de bewonerscommissies zo veel mogelijk bij de prestatieafspraken te betrekken”, vertelt Marcel. “Dat is belangrijk omdat we huurders zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen. Maar ook omdat we met z’n allen meer weten en kunnen. We nodigen álle huurders van Wonen Limburg dan ook uit om actief mee te doen. Samen staan we sterk.”

Meedoen?
Wilt u actief worden voor de Huurdersraad? Of op een andere manier bijdragen aan het vertegenwoordigen van huurders? Neem dan contact op met Marcel Jagt: marcel.jagt@huurdersraad-wl.nl. U vindt de Huurdersraad ook op internet:

www.huurdersraad-wl.nl
www.facebook.com/huurdersraadwl
twitter.com/shwl2015

Voorbeelden

Wat levert het op in Panningen?
In Panningen worden woningen gesloopt, waardoor bewoners moeten verhuizen. Huurdersvertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in het sociaal plan. Dat is een document waarin wordt geregeld waar bewoners recht op hebben als ze moeten verhuizen. Daarnaast heeft de huurdersvertegenwoordiging een inlooppunt ingericht waar bewoners terecht kunnen met hun vragen.

Wat levert het op in Horst?
In Horst maakte de huurdersvertegenwoordiging zich hard voor grotere kavels rond nieuwbouwwoningen. De gemeente was eigenaar van de grond en Wonen Limburg zou de huizen gaan bouwen. In goed overleg zijn de drie partijen er toen uitgekomen. De bewoners van deze huizen hebben nu dus een ruimere tuin dankzij de afspraken tussen gemeente, Wonen Limburg en huurders.

Uitgelicht

Zoeken