Mogelijk appartementen voor jongeren in voormalig gemeenschapshuis Ell

esther

Vanochtend tekenden Wooncoöperatie Ell (in oprichting), Wonen Limburg en de gemeente Leudal een intentieovereenkomst waarin zij afspreken te onderzoeken of er (tijdelijke) woonruimtes in het pand Ellenhof in Ell gerealiseerd kunnen worden.

Ellenhof

Een groep jongeren uit Ell nam in 2015 het initiatief om zich sterk te maken voor het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor leeftijdsgenoten. Volgens de initiatiefgroep zijn er te weinig mogelijkheden voor deze doelgroep in Ell, waardoor jongeren wegtrekken en zich elders vestigen. Hiermee komt de leefbaarheid van het dorp onder druk te staan.

Voormalig gemeenschapshuis
Er is al een concrete locatie op het oog voor het realiseren van de woningen in het dorp. Het voormalige gemeenschapshuis in Ell is met de komst van het nieuwe multifunctionele centrum aan het Scheijmansplein leeg komen te staan. De gemeente zoekt dus een nieuwe invulling voor dit pand. Volgens de drie partijen zou het een goede oplossing kunnen zijn het pand te verbouwen tot (tijdelijke) appartementen.

Wooncoöperatie in oprichting
De jongeren hebben zich inmiddels verenigd in de Wooncoöperatie Ell in oprichting. Het is de bedoeling dat zij straks zelfstandig de woningen gaan beheren. Het fenomeen wooncoöperatie, waarin een groepje bewoners zelf het bouwen en/of beheren van hun (huur)woning organiseren, is nog redelijk nieuw in Nederland. Wonen Limburg draagt initiatieven van bewoners omtrent zelfbeheer een warm hart toe. Daarom helpen we de coöperatie in oprichting met onze kennis en expertise waar mogelijk.

Einde zomer
Naar verwachting moet aan het einde van de zomer voor de drie partijen duidelijk zijn of het plan haalbaar is.

ondertekening Ell

 

Uitgelicht

Zoeken