Haalbaarheidsonderzoek tijdelijke woningen met zorgverlening in Centrum Jeugd en Gezin

esther

Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas ondertekenen een intentieverklaring om te onderzoeken of het haalbaar is, tijdelijk woningen met zorgverlening te creëren in het voormalige Centrum voor Jeugd en Gezin (Nijverheidsstraat Panningen). Uiteindelijk doel is om er voor een periode van 10 jaar, inwoners met een zorgbehoefte te huisvesten.

Het voormalige Centrum voor Jeugd en Gezin staat al een tijd leeg. De gemeente heeft verschillende initiatieven voor herinvulling ontvangen.  De komende jaren is er voor huisvesting van verschillende doelgroepen een grote vraag naar woonruimte. Daarom wordt voor deze doelgroepen vooral gezocht naar tijdelijke oplossingen om zo de druk op de woningmarkt te verminderen. Het haalbaarheidsonderzoek neemt vier maanden in beslag. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt definitief besloten of tot een tijdelijke herinvulling met woningen in de zorgsfeer wordt overgegaan.
Dit haalbaarheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken die de gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg en de huurdersorganisaties hebben gesloten.

 

Uitgelicht

Zoeken