In de buurt van… het Wonen Limburg Lab

ine

Op dinsdagavond 7 maart vond het Wonen Limburg Lab plaats met als thema het huurdersmagazine In de buurt van… We hadden een aantal huurders uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan. Wat zijn de plussen en minnen van de huidige uitgave? Wilt u het blad online lezen of liever op papier? Moet het glossy zijn of lekker praktisch? Wat moet de inhoud zijn? Met dit soort vragen gingen de deelnemers in twee groepen aan de slag.

WL Lab

Tevreden over In de buurt van…
Over het algemeen waren de deelnemers heel tevreden over de huidige uitgave. Zowel qua vormgeving als inhoud. De teksten zijn goed leesbaar en het beeldmateriaal spreekt aan. Ook bleek dat een uitgave op papier de voorkeur heeft. De suggestie werd gedaan om lezers de keuze te laten of ze wel of niet het blad willen ontvangen.

Goede ideeën
Er kwamen een heleboel goede ideeën op tafel. Bijvoorbeeld geef mensen tips hoe ze gemakkelijk in contact kunnen komen met buren met een andere achtergrond en gebruiken. Of attendeer lezers op evenementen om dingen te ondernemen met de buurt. Denk hierbij aan NL Doet, Burendag. Of acties om buurtgenoten positief te verrassen. Ook is er interesse in informatie over de directe leefomgeving zoals wijkplannen voor de komende jaren. In elk geval genoeg suggesties. Een paar deelnemers bood zelfs aan om een rol in de redactieraad te spelen.

Meedoen
Het Wonen Limburg Lab is een manier om samen met bewoners, belanghebbenden en medewerkers nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het enige wat ervoor nodig is, zijn een tafel en een aantal enthousiaste mensen. Het Wonen Limburg Lab is een rondetafelgesprek waarin we één actueel thema bespreken. Bijvoorbeeld een onderwerp waarover wij veel vragen krijgen, waarop we niet direct een antwoord hebben. Of een maatschappelijke trend, die in de toekomst gevolgen heeft voor ons werk. De bedoeling is dat het gesprek een concreet antwoord of idee oplevert, dat we vervolgens verder uitwerken.

Wilt u ook deelnemen aan zo’n Wonen Limburg Lab? Of nog beter: heeft u een onderwerp dat u graag in een Wonen Limburg Lab wilt bespreken?
Neem dan contact op met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088 - 385 0800. Mailen mag ook: meedenken@wonenlimburg.nl.

Uitgelicht

Zoeken