Wonen Limburg en Land van Horne verstevigen samenwerking

esther

Op dinsdag 4 juli tekenden de bestuurders Ger Peeters van Wonen Limburg en Edwin Delsing van Land van Horne een strategische samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking heeft tot doel ouderen beter van dienst te kunnen zijn nu zij steeds langer zelfstandig thuis wonen. Daarbij gaat het om te voorzien in voldoende geschikte en betaalbare huurwoningen, aangevuld met (zorg)diensten die het zelfstandig wonen vergemakkelijken.

LvH

 
De vergrijzing leidt tot een toenemende behoefte aan geschikte woningen voor ouderen. In samenwerking met Land van Horne heeft Wonen Limburg al verschillende woningen gerealiseerd die zijn geschikt voor ouderen met een zorgbehoefte. Zo wordt op dit moment Hornehoof afgebouwd. Maar alleen aandacht voor het vastgoed is niet voldoende. Door ingrijpende wijzigingen in de ouderenzorg verandert de woonsituatie van veel ouderen. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij georganiseerd, in de eigen omgeving en het eigen netwerk van de ouderen. Alleen de meest kwetsbare mensen houden recht op passende zorg in een beschermende omgeving, zoals een verpleeghuis. Ger Peeters: “Als we elkaar als organisaties beter weten te vinden, kunnen we op meer vlakken samenwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van zorgdiensten op maat. Of aan het bieden van ondersteuning aan het sociale netwerk rondom ouderen; om die te faciliteren of te ontzorgen. Maar ook kunnen we onze vastgoeddata met elkaar delen; zodat we samen kunnen zorgen voor voldoende geschikte woningen.”

Edwin Delsing vult aan: “Er lopen al een paar mooie (pilot)projecten waarin zowel Land van Horne als Wonen Limburg participeren. Zoals in de wijk Fatima in Weert waar burgercollectieven en publieke organisaties samenwerken om bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk te kunnen laten wonen en participeren.”

Samenwerkingsmiddag
Het tekenen van de overeenkomst was niet alleen een formeel moment. Een groep medewerkers van beide organisaties hielden dinsdagmiddag een samenwerkingsmiddag. Dit om te verkennen op welke gebieden ze samen alvast aan de slag kunnen. Zo is afgesproken om een concrete vraag naar een ontmoetingsruimte voor de wijk Boshoven gezamenlijk op te pakken. En is er op initiatief van de vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie en de cliëntenraad afgesproken om te bekijken hoe nog beter georganiseerd kan worden dat de stem van bewoners en cliënten wordt gehoord. Een ander doel van de middag was om elkaar beter te leren kennen; dat is immers de basis voor een goede samenwerking. Daarom is afgesproken om elkaar in het najaar weer te ontmoeten en de voortgang van de ontstane ideeën op de samenwerkingsmiddag te bespreken.

Uitgelicht

Zoeken