Bewoners Wonen Limburg aan de slag met Waterklaar

jessica

Klimaatverandering zorgt tegenwoordig voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte in de omgeving te voorkomen. Maar dit is niet voldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Alleen met de hulp van bewoners kan het verschil worden gemaakt. Naast de extreme regenval ontstaat er namelijk ook meer wateroverlast door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Hierdoor stroomt er meer regenwater rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want met dit zogenoemde hemelwater valt veel te doen. Afkoppelen van het riool is de methode om dit water in gebruik te nemen. Het project Waterklaar stimuleert deze methode. En Wonen Limburg doet als corporatie mee aan dit project.

Hemelwaterafkoppeling

 

Ook als huurder kunt u meedoen

Maak uw tuin winterklaar, zomerklaar en waterklaar. Als extra stimulans hebben Waterschap Limburg en gemeenten in Noord- en Midden-Limburg een subsidieregeling in het leven geroepen. Maar deze regeling geldt alleen voor woningeigenaren. Hoe zit dat dan met huurders? Wonen Limburg vindt het belangrijk dat ook huurders hun steentje bij kunnen dragen aan het verbeteren van waterafvoer. En heeft daarom besloten om het voor haar huurders gemakkelijker te maken om hun tuin waterklaar te maken, door in 2018 mee te doen met drie Waterklaar-pilotprojecten. In de gemeenten Nederweert, Hegelsom en Venray. De beschikbare subsidie komt hierbij via Wonen Limburg ten goede aan de bewoners. Mocht dit een succes blijken te zijn, dan wordt het project Waterklaar daarna verder binnen het werkgebied van Wonen Limburg uitgerold.

Bent u huurder van een van de pilotwoningen in Nederweert, Hegelsom of Venray, dan krijgt u vanzelf bericht van Wonen Limburg. Samen met u bekijken we de mogelijkheden om uw tuin waterklaar te maken.

Wilt u meer informatie over het project Waterklaar, dan kunt u terecht op de website www.waterklaar.nl.

Uitgelicht

Zoeken