Start bouwwerkzaamheden winkelcentrum Brukske (Venray)

helen

In het centrum van de wijk Brukske in Venray is gestart met de bouw van een nieuw winkelcentrum en erboven gelegen appartementen. Op maandag 28 mei was het officieel startmoment van de bouw. Medio 2020 wordt deze nieuwbouw in gebruik genomen.

brukske

 

Op maandag 28 mei is het officieel startsein gegeven voor de realisatie van de laatste fase van de wijkontwikkeling in Brukske. De nieuwbouw van het winkelcentrum met daarboven 20 appartementen is het sluitstuk in de gezamenlijke aanpak van de wijk, waarin de gemeente Venray, Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV), Wijkplatform Brukske en Wonen Limburg sinds 2007 samenwerken. Medio 2020 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. 

Focus op sociale agenda en gebiedsontwikkeling
Het nieuwe winkelcentrum maakt deel uit van het masterplan Brukske. In deze gezamenlijke wijkaanpak hebben partijen gewerkt aan het sterk en aantrekkelijk maken van de wijk en het creëren van een bruisend hart. ‘Door deze brede focus en maximaal in te zetten op de kracht van Brukske, zien we nu trotse bewoners in een wijk waar ook stedenbouwkundig veel is aangepakt. Nieuwe en ook energetisch gerenoveerde woningen en niet te vergeten het drie jaar geleden in gebruik genomen MFC met basisschool hebben daaraan bijgedragen’, aldus Wonen Limburg bestuurder Ger Peeters. 

Woontorens Kiosk in het groen
Jumbo Vastgoed is de ontwikkelaar van het nieuwe winkelcentrum. Aannemer Bouwmij. Janssen uit Venray realiseert de nieuwbouw  van de supermarkten en de erboven gelegen appartementen, die medio 2020 opgeleverd wordt. Nadat deze nieuwbouw in gebruik is genomen, kan gestart worden met het slopen van het oude winkelcentrum en de ernaast gelegen grondgebonden woningen. Door deze vrijgekomen ruimte in te richten als groene corridor ontstaat een mooie natuurlijke verbinding van alle wijkfuncties. Naar verwachting wordt deze begin 2021 in gebruik genomen.

Uitgelicht

Zoeken