Jaarverslag 2018: De toekomst in de steigers

esther

Ons jaarverslag 2018 is uit. We hebben er zelfs twee: het jaarverslag van Wonen Limburg en die van Wonen Limburg Accent. Met Wonen Limburg Accent richten we ons op de mensen met een middeninkomen. Ook zij verdienen een betaalbare huurwoning vinden wij.

jaarverslag 2018
 
Onze highlights van 2018
We verduurzaamden 1507 woningen tot een A of A+ label, maakten ruim 40 woningen in Helden energetisch zelfvoorzienend en rondden het project Zonnig-Limburg succesvol af.
We werden, samen met de collega’s van onze ketenpartners, op de Dag van het Huren bij 180 huurders thuis ontvangen voor een goed gesprek.
We gingen op verschillende plekken aan de slag met Samen Wonen, zoals bij de Piushof in Panningen en aan de Bosweg in Montfort. Bewoners gaan hier met elkaar in gesprek over hoe ze samen invulling willen geven aan hun nieuwe woonplek. 
We kochten de Saffierflat in Heerlen over om in samenwerking met de gemeente de leefbaarheid, de woonkwaliteit en het perspectief van de bewoners te verbeteren.
We transformeerden het voormalige verzorgingshuis Schuttersveld in Venray tot 35 tijdelijke woningen en diverse ruimtes voor maatschappelijke partners. 
We gingen met tweetallen de wijk in: teams van een medewerker van een buurtwinkel en een medewerker van kantoor organiseerden een activiteit voor bewoners.
We praatten in een rondetafelgesprek met bewoners over wat zij nodig hebben om iets voor elkaar te kunnen betekenen in hun buurt. We toetsten deze uitkomsten middels een enquête, die maar liefst 2400 mensen invulden.
We werden door onze huurders beter gewaardeerd: op alle KWH-onderdelen samen scoorden we 0,9 punt hoger ten opzichte van 2017. 
We herfinancierden de aan Wonen Limburg Accent meegegeven startlening van de toegelaten instelling op commerciële basis.
 
In onderstaande jaarverslagen leest u meer over het bovenstaande en wat we verder nog realiseerden in 2018:
 
Een toelichting op ons jaarresultaat
In 2018 behaalden we een netto geconsolideerd resultaat van € 203 miljoen positief. Dat klinkt mooi, maar is eigenlijk een fictief resultaat. We waarderen ons vastgoed in exploitatie namelijk op marktwaarde in verhuurde staat. Dat brengt met zich mee dat veranderingen in waarde van het vastgoed in het resultaat worden verantwoord. Doordat de economie en de woningmarkt aantrekken heeft dit in 2018 geleid tot een positief resultaateffect van € 229,3 miljoen. Door al ons vastgoed te verkopen, zouden we in theorie de marktwaarde kunnen omzetten in geld. Maar wij willen zorgen voor leefbare buurten en wijken. We hebben een maatschappelijk beleid en dat heeft tot gevolg dat onze woningen in de praktijk veel minder opleveren dan de marktwaarde bedraagt. We noemen die lagere waarde de beleidswaarde. In hoofdstuk 7 van het jaarverslag Wonen Limburg lichten we het verschil tussen de marktwaarde en beleidswaarde toe.
 

 

Uitgelicht

Zoeken