Kindcentrum Tarcisius in voormalige HTS

esther

Basisschool Tarcisius verhuist naar de voormalige HTS aan het Bekkerveld. Wonen Limburg en Gemeente Heerlen zijn het eens geworden over een grondruil. De HTS met het binnenterrein van Wonen Limburg wordt geruild tegen woningbouwlocaties aan de Burg. Gijzelslaan en Spoorsingel van de gemeente. De gemeenteraad besluit in maart over de extra kosten. Daarna worden de plannen pas verder uitgewerkt.

HTS

Partners die meeverhuizen
Aan het Bekkerveld ontstaat een compleet Kindcentrum met een doorlopende leerlijn, waar kinderen van 0 tot 12 jaar spelen en leren. Andere partners die meeverhuizen naar de voormalige HTS:
•     Peuterspeelzaalwerk Heerlen
•     Humanitas kinderopvang en buitenschoolse opvang
•     Kleutergroep Xonar/INNOVO
•     Kantoor Innovo

Ook de Catharinaschool aan de Oude Lindestraat verhuist
De leerlingen van de SO (speciaal onderwijs) afdeling van de Catharinaschool aan de Oude Lindestraat verhuizen ook naar de voormalige HTS. Het blijven twee scholen die gaan onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken. Het is nog niet bekend wat er met de vrijkomende plek aan de Oude Lindestraat gebeurt.

Kenmerkend HTS-gebouw blijft behouden
De gemeente wil het oudste deel van het gebouw aan het Bekkerveld behouden en de kenmerkende sfeer terugbrengen. Het gedeelte dat later is aangebouwd wordt gesloopt. Op een deel van het binnenterrein komt nieuwbouw, maar kleiner dan de aanbouwen die er nu staan. Zo blijft er voldoende ruimte over voor speelplein, parkeren en afzetten van leerlingen. Het gebouw wordt duurzaam en aangesloten op mijnwater. In januari 2021 moet het gebouw klaar zijn.

Woningen aan de dr. Jaegerstraat
Het gebouw van de voormalige HTS aan de dr. Jaegerstraat blijft in bezit van Wonen Limburg. Wonen Limburg gaat dat gebouw slopen en vervangen door stadswoningen.

Woningen aan Burgemeester Gijzelslaan en Spoorsingel
Wonen Limburg was van plan om woningen te realiseren aan het Bekkerveld. In plaats daarvan kan Wonen Limburg ongeveer evenveel woningen bouwen aan de Burgemeester Gijzelslaan en Spoorsingel. Aan de Burgemeester Gijzelslaan gaat het om de plek waar vroeger het politiebureau stond. Nu is daar een tijdelijk parkje gemaakt. Aan de Spoorsingel gaat het om het voormalige Sporthotel. Dat wordt gesloopt en daarna komen er nieuwe woningen.

Andere invulling gebouw Tarcisiusschool Aarweg
Het gebouw van de Tarcisiusschool aan de Aarweg wordt ook van Wonen Limburg. De basisschool blijft daar zitten tot het gebouw aan het Bekkerveld klaar is. Wat er daarna met het gebouw gebeurt is nog niet duidelijk. Het schoolgebouw van Tarcisius aan de Celsusstraat wordt gesloopt. Het terrein wordt daarna ingezaaid met gras.

De stad gaat er op meerdere plekken beter uitzien
“Met dit plan blazen we niet alleen nieuw leven in het prachtige pand aan het Bekkerveld. We lossen de verkeersproblematiek in Aarveld op. De buurt krijgt een volwaardig kindcentrum. We krijgen een mooiere entree als je de stad via de Welterlaan binnenkomt. En we maken een begin met de verbetering van de Spoorsingel. Vandaag zetten we een belangrijke stap naar beter leren, wonen en verblijven op meerdere plekken in onze stad”, aldus wethouder Jordy Clemens.

Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg: ‘We zijn blij dat het prachtige voormalig HTS-pand weer een maatschappelijke functie krijgt. Tegelijkertijd zorgen wij op deze manier voor een mooie toevoeging van verschillende woningen voor een brede doelgroep.’

 

Uitgelicht

Zoeken