Onderzoek naar seniorenwoningen Horst aan de Maas

esther

Eind vorig jaar hield de SP in Horst aan de Maas een enquête onder inwoners van seniorenwoningen. Maandag 7 januari ontvingen we het onderzoeksrapport. Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de respondenten tevreden is met hun seniorenwoning. Goed om te horen!

interieur

Bovendien is 83% van de bewoners van mening dat ze in deze woning kunnen blijven wonen. Wel geeft een derde aan dat er in de toekomst aanpassingen nodig zullen zijn. We vinden het van belang dat bewoners weten waar ze daarvoor terechtkunnen en wat de mogelijkheden zijn. Er is met maatwerk immers veel te bereiken. Soms door zaken zelf te doen, soms met ondersteuning vanuit de gemeente (Wmo). Wonen Limburg heeft in Panningen een woning beschikbaar gesteld waarin allerlei – vaak eenvoudige – aanpassingen zijn gedaan om te laten zien hoe mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dit zogenaamde Huis van Morgen wordt mede ondersteund door de gemeente Horst aan de Maas.

Duurzaam wonen
Diverse bewoners geven volgens het rapport aan dat ze wat meer comfort zouden willen hebben in hun woning. Dat begrijpen we. We hebben veel aandacht voor duurzaam wonen. Dat betekent dat we in een hoog tempo (op dit moment 20 woningen per week) ons woningbezit energetisch verbeteren met bijv. isolatie, HR++ glas en zonnepanelen. Dat verhoogt niet alleen het wooncomfort maar verlaagt ook de energierekening van de bewoners. We hebben ruim 26.000 woningen in ons bezit, dus het duurt wel even voordat alle woningen aan de beurt zijn. Woningen die we nieuw bouwen zijn nagenoeg allemaal levensloopbestendig. Daarmee zijn ze voor alle doelgroepen geschikt. Ook dat is duurzaam wonen!
 
Woonomgeving
Het onderzoek laat zien dat 82% van de respondenten tevreden is over de woonomgeving. Iets meer dan de helft vindt het belangrijk om te midden van andere senioren te wonen. Anderen vinden het juist prettig om in een meer gemengde buurt te wonen. Enige jaren geleden hebben we in overleg met de Huurdersorganisatie het label seniorenwoning van sommige woningen gehaald. We merkten namelijk dat het lastig is om voldoende oudere kandidaten te vinden. Daarom verhuren we ze ook aan andere doelgroepen. We begrijpen dat dat soms wat verwarrend kan zijn voor senioren die er nog wonen vanuit de tijd dat er wel nog een seniorenlabel aan gekoppeld was.

Tijdig inschrijven
Tot slot willen we hier benadrukken dat tijdig inschrijven heel belangrijk is. We merken regelmatig dat ouderen zich pas inschrijven op het moment dat ze eigenlijk ook al een andere woning nodig hebben. Hoe langer men ingeschreven staat, hoe meer kans op een geschikte woning. Inschrijven kan gratis op www.thuisinlimburg.nl. Regelmatig reageren is niet nodig.   

 

 

Uitgelicht

Zoeken