Overeenkomsten voor afbouw Het Roekenbosch getekend

esther

Voor de afbouw van het vakantiepark Roekenbosch is een belangrijke stap gezet. Maandag 15 april zijn de drie overeenkomsten ondertekend waarin alles voor de beëindiging is vastgelegd. In deze overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat binnenkort gesloopt wordt en over het tijdelijke gebruik en beheer van de overige woningen.

Roekenbosch

Voor het afbouwscenario zijn drie overeenkomsten gesloten. Eén tussen Wonen Limburg, de gemeente Venray en Het Roekenbosch voor de verhuur en het beheer van 44 woningen voor woonurgenten, jongeren uit Blitterswijck en enkele mensen die al permanent op het park verbleven. De tweede overeenkomst is tussen OTTO, de gemeente en Het Roekenbosch over de verhuur en het beheer van 57 woningen (waarvan 9 als reserve) voor de huisvesting van 250 arbeidsmigranten. En tot slot een derde en overkoepelende overeenkomst tussen de gemeente en Het Roekenbosch over de afbouw van het park gedurende de resterende tijd van de erfpachtovereenkomst in 2029. 

Voorbereidingen in volle gang
In de aanloop naar de ondertekening van de overeenkomsten zijn de voorbereidingen voor de uitvoering al opgepakt. Wonen Limburg is in volle gang met de toewijzing van de 44 woningen en nagenoeg alle 250 arbeidsmigranten verblijven inmiddels op het park.

Plan voor komende tien jaar
De gemeenteraad stemde op 12 februari 2019 in met het afbouwen van Het Roekenbosch. Ongeveer de helft van de huisjes op het vakantiepark wordt op een zo kort mogelijke termijn gesloopt. Vanwege alle noodzakelijke wettelijke procedures duurt het nog wel minstens enkele maanden voordat de feitelijke sloop plaatsvindt. Een deel van de overblijvende woningen is voor de huisvesting arbeidsmigranten en woonurgenten. Eind 2029 worden ook de laatste woningen gesloopt. Met dit scenario verwacht de gemeente Venray tot de dringend gewenste oplossing te komen voor de ervaren problematiek op en rond het park.

 

Uitgelicht

Zoeken