Symposium ketensamenwerking NPO

helen

Op dinsdag 4 juni organiseerden we een symposium over de ketensamenwerking voor het dagelijks onderhoud van onze woningen. Ruim 130 gasten waren in het Wonen Limburg Huis aanwezig waar de bevindingen van deze ketensamenwerking van de afgelopen 5 jaar met elkaar deelden. Prof. Dr. Ir. Marleen Hermans van Brink Management/Advies heeft de evaluatie uitgevoerd en die uitkomsten vormden de basis voor het symposium.

logo

Op dinsdag 4 juni waren ruim 130 gasten aanwezig op het symposium over de ketensamenwerking voor het dagelijks onderhoud van onze woningen.

 

Tijdens het symposium Ketensamenwerking deelden Wonen Limburg en partners hun ervaringen van de afgelopen vijf jaar. Een traject dat met vallen en opstaan uiteindelijk heeft geleid tot onderling vertrouwen, efficiënte samenwerking en daarmee tot optimale dienstverlening voor de huurders. De conclusie is dan ook dat deze samenwerking in ieder geval nog twee jaar wordt verlengd.

Ook was Brink Management / Advies gevraagd om mee te kijken. Zij hebben een evaluatie gemaakt van deze samenwerking van de start in 2013 tot eind 2018. Deze rapportage vormde de basis voor het symposium. Brink Management / Advies heeft eerder in 2013 een evaluatie uitgevoerd van de aanbesteding/selectie van het ketensamenwerkingsproces. 

Het rapport laat ook zien welke toekomstige richtingen binnen de ketensamenwerking nog te ontwikkelen zijn. Marleen Hermans, adviseur Brink: “Wonen Limburg staat, net als alle andere woningcorporaties, voor een enorme verduurzamingsopgave. Het is logisch om te onderzoeken of een koppeling van die verduurzamingsopgave aan het NPO en het PO traject meerwaarde biedt. Bijvoorbeeld in een nieuwe versie van een ketensamenwerkingstraject.’’

Bestuurder van Wonen Limburg, Ger Peeters: “Onze huurders zijn blij met de manier waarop zij binnen het reparatieonderhoud bediend worden. De tevredenheidsscore is beduidend hoger dan in 2013. Die resultaten maken het logisch in ieder geval de huidige ketensamenwerking met nog twee jaar te verlengen, en het kind niet met het badwater weg te gooien. En dat maakt het tegelijkertijd logisch om te onderzoeken of ook ons planmatig onderhoud en onze renovaties op het gebied van duurzaamheid binnen een dergelijke ketensamenwerking kunnen worden uitgevoerd. Want optimale tevredenheid van onze huurders is voor ons en voor onze partners uiteraard het hoofddoel.”  

Uitgelicht

Zoeken