Alles over de huurbetaling

Ingrid Bekker

Voor uw woning betaalt u maandelijks huur. De huur betaalt u altijd vooraf uiterlijk op de 1e van de maand.

De huur die u betaalt bestaat uit kale huur en daarnaast zijn er mogelijk service- en/of stookkosten. Servicekosten zijn de kosten voor bijvoorbeeld de huismeester, het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en administratiekosten. U betaalt deze bedragen altijd vooruit, vóór de 1e van de maand. Eén maal per jaar verrekenen we met u de werkelijke stook- en servicekosten. Bekijk hieronder het filmpje voor meer informatie over het betalen van de huur.

Redelijke woonlasten

Wij adviseren u voordat u de aangeboden huurwoning accepteert om eerst goed te kijken hoe het zit met uw maandelijkse woonlasten. Op de website www.woonlastendebaas.nl vindt u informatie over de maandelijkse kosten voor wonen en een handige rekenhulp om inzicht te krijgen in uw woonlasten.

Recht op huurtoeslag

Het kan zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. De Belastingdienst informeert u daar graag over. Meer informatie over huurtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Kom dan langs bij de dichtsbijzijnde buurtwinkel.

De huur betalen

Zoals in het huurcontract is opgenomen, betaalt u de huur maandelijks vooruit. Uw betaling moet vóór de 1e van de maand op onze rekening staan. U kunt de huur op 4 manieren betalen:
- via Mijn Wonen Limburg
- met een automatische overschrijving
- met een betaallink via de mail
- via pinbetaling bij de buurtwinkel in uw buurt.

Ontvangt u nog maandelijks een acceptgirokaart van ons? Dan krijgt u binnenkort een brief hoe u vanaf 1 juli 2021 de huur kunt betalen. Vanaf juli 2021 stoppen we namelijk met het versturen van acceptgirokaarten.

Automatische overschrijving

Betalen met een automatische overschrijving is makkelijk: de huur wordt maandelijks automatisch van uw rekening afgeschreven op de 1e dag van de maand. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat er op het moment van afschrijving voldoende saldo op uw rekening staat. U kunt ons toestemming geven (machtigen) voor automatische overschrijving, maar natuurlijk blijft u altijd zelf de baas over uw geld.
Huurt u bij Wonen Limburg Accent? Dan vult u dit machtigingsformulier in. U huurt bij Wonen Limburg Accent als u hierover in december 2017 een brief heeft gehad óf als uw huurovereenkomst op naam staat van Wonen Limburg Accent. Bel bij twijfel gerust met ons WoonAdviesTeam op telefoonnummer 088-3850800.
Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag, kunt u het binnen 56 dagen door de bank laten terugboeken. Ook kunt u de machtiging op elk gewenst moment intrekken.

Toch een huurachterstand?

Als uw huur te laat bij ons binnenkomt, sturen we u een herinnering. Het kan zijn dat u vergeten bent de huur te betalen, maar het is ook mogelijk dat u de huur tijdelijk moeilijk kunt betalen of dat u financiële problemen heeft. In dat geval denken we graag met u mee over oplossingen, eventueel in de vorm van een betalingsregeling. Voorwaarde voor een betalingsregeling is dat u in het afgelopen jaar geen betalingsregeling met ons had.
Bij een (te verwachten) huurachterstand kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers Woonservice bij de buurtwinkel. Maak hiervoor een afspraak via ons WoonAdviesTeam, telefoonnummer 088 - 3850800. In sommige situaties verwijzen wij u door naar gespecialiseerde hulpverlening.

Liever voorkomen

Bouwt u ondanks alles een huurachterstand op, dan zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. Dat heeft als gevolg dat u te maken krijgt met extra kosten. In het uiterste geval vragen wij de rechter het huurcontract te ontbinden. Omdat we die situatie - net als u - het liefst voorkomen, raden wij u aan tijdig contact met ons op te nemen als u financiële problemen heeft. Samen met u zoeken we naar oplossingen.

Meer informatie

Bij meestgestelde vragen over de huur betalen.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken