Ik huur

Ingrid Bekker

Wilt u meer weten over servicekosten of wilt u uw huur opzeggen? Hebt u last van uw buren of bent u niet tevreden over onze organisatie? Als huurder vindt u hier uw vragen mét een antwoord van ons erbij.

Hoe kan ik sleutels bijbestellen?

Sleutels verstrekken wij eenmalig bij verhuur van de woning aan u. Bij zoekraken of beschadiging van de sleutels moet u zelf nieuwe sleutels laten maken.
Heeft u een gecertificeerde sleutel of is uw sleutel onderdeel van een ‘sluitplan’? Dan kunt u alleen sleutels via ons laten bijmaken. U betaalt voor bruikleen van de nieuwe sleutel het bedrag van de werkelijke kosten per sleutel. Dit bedrag wisselt per sleutel. Twijfelt u of uw sleutel wel of niet in een ‘sluitplan’ zit of wilt u de prijs voor een nieuwe sleutel weten, neemt u dan contact met ons WoonAdviesTeam op via 088 - 3850800.
U kunt de nieuwe sleutel ophalen bij een van de vestigingen van Van Enckevort. Zij informeert u waar de sleutel voor u klaar ligt. Van Enckevort vraagt u om een legitimatiebewijs en contante betaling van de sleutel.

Kan mijn huisgenoot medehuurder worden?

In bepaalde gevallen kan dit. U leest alles hierover in de brochure Samen wonen, samen huren. Vervolgens kunt u het formulier met het verzoek tot medehuurderschap invullen. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en informeren u of wij met uw verzoek voor medehuurderschap akkoord gaan.

Hoe zeg ik de huur op?

U kunt iedere dag van de maand de huur opzeggen. Dit kunt u doen op de volgende manieren. Dit kan online via Mijn Wonen Limburg. Of u vult het huuropzeggingsformulier in en stuurt dit ondertekend aan ons via e-mail of u vult dit formulier in bij een van onze buurtwinkels bij u in de buurt.

Wat zijn servicekosten en wanneer worden deze afgerekend?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale (bruto)huur van uw woning komen. Zoals kosten voor de huismeester, het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en administratiekosten. U betaalt deze bedragen altijd vooruit. Eenmaal per jaar verrekenen wij de werkelijke servicekosten. Vóór 1 juli van het volgende jaar ontvangt u hiervan een afrekening.

Wie behartigt mijn belangen als huurder?

Uw belangen worden behartigd door een huurdersorganisatie in de regio waar u woont. Wij werken met vijf regionale huurdersbelangenorganisaties.

Ik ben ontevreden over de organisatie. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

U kunt klachten op diverse manieren doorgeven: via Mijn Wonen Limburg, namelijk door het online klachtformulier in te vullen; een e-mail te sturen naar post@wonenlimburg.nl; ons WoonAdviesTeam te bellen; de dichtstbijzijnde buurtwinkel van Wonen Limburg te bezoeken of een brief naar ons te sturen. We willen graag bij iedere melding binnen 10 werkdagen samen met u tot een oplossing komen. Als u dan niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze alsnog bij de Regionale Geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg indienen. Info over de Geschillencommissie, het reglement en haar klachtformulier kunt u ook vanaf onze website downloaden.

Ik ondervind (geluids)overlast, bijvoorbeeld van mijn buren of hun huisdieren. Wat nu?

De eerste stap zet u altijd zelf. Als u het zelf kunt oplossen, is dat immers altijd beter voor de onderlinge verstandhouding. Als het gesprek geen effect heeft, kunt u online door het invullen van een formulier de overlast bij ons melden. Leest u ook de folder "U en uw buren, als u er samen niet uitkomt" voor tips voor een goede relatie met uw buren.

Woningruil, wat is dat? Hoe kan ik dat aanvragen?

Van woningruil is sprake wanneer mensen met een huurwoning op zoek zijn naar een andere huurwoning. Het is dan mogelijk om vanwege werk, gezinsuitbreiding of om andere redenen van woning te ruilen. Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor woningruil? Neem dan contact op met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088 - 3850800. De landelijke website www.woningruil.nl kan u ook verder helpen.

Verhuurt Wonen Limburg ook losse garages?

Ja, wij verhuren ook parkeerplaatsen en garages. Deze worden net als ons woningaanbod aangeboden op www.thuisinlimburg.nl. Hier kunt u zich voor een garage of parkeerplaats inschrijven via hetzelfde inschrijfformulier als voor mensen die zich voor een woning willen inschrijven.

Ik huur al meer dan 50 jaar bij Wonen  Limburg: u bent een Gouden Huurder!

U bent een Gouden Huurder als u minimaal 50 jaar aaneengesloten bij ons huurt. Dit hoeft niet in 1 woning te zijn; aaneengesloten verhuizingen tellen mee. Meldt u zich bij ons WoonAdviesTeam (088 - 3850800) of bij de buurtwinkel in uw buurt met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente waarin u woont. Als u dit uittreksel al in uw bezit heeft, dan loopt de aanvraag sneller.
Wij waarderen onze Gouden Huurder met 1 maand nettohuur.
 

Uitgelicht

Zoeken