De stem van medewerkers telt!

Ingrid Bekker

We hebben een Raad van Medezeggenschap: "De mening en ideeën van onze medewerkers doen ertoe"

Wonen Limburg-medewerkers samen aan de slag

Binnen Wonen Limburg zijn de laatste jaren diverse stappen gezet op het gebied van medezeggenschap. Wonen Limburg vindt het belangrijk dat medewerkers betrokken  zijn bij beleidsontwikkeling. Via deelname aan project-, werkgroepen en commissies maken we dit mogelijk. Zo worden ook de kwaliteiten van medewerkers optimaal benut! Organisaties die talenten van medewerkers weten te bundelen, blijken het best bestand te zijn tegen de ‘veranderdruk’ van buitenaf. Participatie van en door medewerkers is ons uitgangspunt.

Raad van Medezeggenschap

Om participeren te bevorderen ontwikkelde Wonen Limburg in samenspraak met de medewerkers een medezeggenschapsstructuur. De traditionele ondernemingsraad maakte plaats voor een Raad van Medezeggenschap (RvM). De Raad van Medezeggenschap bestaat uit coördinatoren RvM en een dagelijks bestuur RvM. Het Dagelijks Bestuur RvM coördineert de uitvoering van medezeggenschapstaken. De coördinatoren zijn de kartrekkers bij de inhoudelijke projecten. Zij stimuleren en motiveren medewerkers in de organisatie om aan te sluiten bij medezeggenschap. Iedereen binnen Wonen Limburg kan coördinator van de RvM worden. Medewerkers kunnen groeien naar coördinatoren.

De stem van medewerkers telt!

De doelstelling van de Raad van Medezeggenschap is ‘samen-werken' aan ons 2e  thuis. Wij stimuleren en regisseren de medezeggenschap binnen Wonen Limburg. Daarom stimuleert de Raad van Medezeggenschap het actief meedenken, meedoen, meewerken en participeren van betrokken medewerkers in de organisatie. De stem van medewerkers telt!

Het onderwerp waarmee het eerste projectteam mee begon, ging over mobiliteit van medewerkers. Hoe reizen medewerkers van hun privé- naar kantooradres en hoe binnen ons werkgebied van huurder naar huurder? Zo deden we ervaring op met deze nieuwe vorm van medezeggenschap. Dit bevalt (de medewerkers van) Wonen Limburg goed.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken